Wydział Technologii Drewna

Opis

W skład WTD wchodzi Instytut Chemicznej Technologii Drewna (z 4 zakładami) oraz 9 katedr: Chemii (z 4 zakładami i Laboratorium Analiz Zanieczyszczeń Środowiska), Inżynierii Środowiska Pracy (z 2 zakładami), Klejenia i Uszlachetniania Drewna, Meblarstwa, Mechanicznej Technologii Drewna, Mechaniki i Techniki Cieplnej (z 2 zakładami), Nauki o Drewnie, Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn (z 2 zakładami i Laboratorium Badania Obrabiarek i Narzędzi) oraz Tworzyw Drzewnych. W ramach Wydziału działa też Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora nauk leśnych w zakresie drzewnictwa oraz doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa.

Wydział prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Technologia drewna z czterema specjalnościami na studiach stacjonarnych i z dwoma specjalnościami na studiach niestacjonarnych. Prowadzone są również stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie. W ofercie dydaktycznej są również studia podyplomowe (komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie mebli oraz drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie).

Problematyka badawcza Wydziału jest wyraziście określona i w wieloletniej perspektywie ustabilizowana, z ukierunkowaniem na potrzeby rozwoju drzewnictwa, szczególnie pod kątem rozwoju krajowego przemysłu drzewnego. Wprowadzane nowe zagadnienia wynikają z ogólnego postępu naukowego i technologicznego. Wydział zajmuje się kompleksowym rozwiązywaniem problemów racjonalnego przerobu surowca drzewnego oraz pozyskiwania substytutów drewna do zastosowań, w których naturalne walory drewna nie są eksponowane.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
dziekanatwtd@up.poznan.pl
tel: 0-61 848 71 01
Gdzie? Staticmap?center=52.4272547,16.904078&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.4272547,16
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu mieści się w nowoczesnym budynku, zlokalizowanym w centrum miasta przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 10. W komfortowym wnę...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

09

08

10

08

11

08

12

08

13

08

14

08

15

08

16

08

17

08

18

08

19

08

20

08

21

08

22

08

23

08

24

08

25

08

26

08

27

08

28

08

29

08

30

08

31

08

01

09

02

09

zobacz więcej...