Wydział Technologii Drewna

Przejdź na stronę!

wtd.up.poznan.pl

Opis

W skład WTD wchodzi Instytut Chemicznej Technologii Drewna (z 4 zakładami) oraz 9 katedr: Chemii (z 4 zakładami i Laboratorium Analiz Zanieczyszczeń Środowiska), Inżynierii Środowiska Pracy (z 2 zakładami), Klejenia i Uszlachetniania Drewna, Meblarstwa, Mechanicznej Technologii Drewna, Mechaniki i Techniki Cieplnej (z 2 zakładami), Nauki o Drewnie, Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn (z 2 zakładami i Laboratorium Badania Obrabiarek i Narzędzi) oraz Tworzyw Drzewnych. W ramach Wydziału działa też Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa.

Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora nauk leśnych w zakresie drzewnictwa oraz doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa.

Wydział prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Technologia drewna z czterema specjalnościami na studiach stacjonarnych i z dwoma specjalnościami na studiach niestacjonarnych. Prowadzone są również stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie. W ofercie dydaktycznej są również studia podyplomowe (komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie mebli oraz drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie).

Problematyka badawcza Wydziału jest wyraziście określona i w wieloletniej perspektywie ustabilizowana, z ukierunkowaniem na potrzeby rozwoju drzewnictwa, szczególnie pod kątem rozwoju krajowego przemysłu drzewnego. Wprowadzane nowe zagadnienia wynikają z ogólnego postępu naukowego i technologicznego. Wydział zajmuje się kompleksowym rozwiązywaniem problemów racjonalnego przerobu surowca drzewnego oraz pozyskiwania substytutów drewna do zastosowań, w których naturalne walory drewna nie są eksponowane.


Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
dziekanatwtd@up.poznan.pl
tel: 0-61 848 71 01
Gdzie? Staticmap?center=52.4272547,16.904078&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.4272547,16
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu mieści się w nowoczesnym budynku, zlokalizowanym w centrum miasta przy ulicy gen. Tadeusza Kutrzeby 10. W komfortowym wnę...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...