Wydział Zarządzania

Przejdź na stronę!

wz.utp.edu.pl

Opis

Kadra Wydziału Zarządzania rekrutuje się z Wydziałów - Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Rolniczego, Mechanicznego oraz Instytutu Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych. Kształcenie odbywa się w ramach 7 – semestralnych studiów inżynierskich na kierunku Zarządzanie w ramach specjalności – zarządzanie i marketing w organizacji gospodarczej oraz marketing i zarządzanie w gospodarce żywnościowej. Stanowi ono kontynuację dotychczasowych studiów inżynierskich. Dostrzegając potrzeby rynku, jak i wyznaczając własną strategię rozwoju, Wydział planuje rozszerzenie profilu kształcenia w ramach nowych kierunków i specjalności na studiach inżynierskich i licencjackich oraz uruchomienie studiów drugiego stopnia.

Dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania pokazują, jak ważna jest umiejętność łączenia wiedzy i doświadczeń praktycznych, umiejętność współdziałania interdyscyplinarnego, zarządzania ze znajomością współczesnej techniki i technologii, ale także poszanowania humanistycznej strony życia człowieka. Kadra Wydziału stawia na ustawiczny i wszechstronny rozwój. Bogaty dorobek naukowy wzbogacają liczne kontakty ze specjalistami reprezentującymi potencjał naukowy i praktyczny w regionie, kraju i na świecie. Działalność badawcza stanowi kontynuację dotychczasowych programów realizowanych na Uczelni, dotyczących najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych. Silne związki Wydziału Zarządzania z praktyką gospodarczą znajdują potwierdzenie w licznych ekspertyzach, opiniach, analizach i programach przygotowanych dla podmiotów biznesu, jednostek budżetowych i innych organizacji.

Studenci Wydziału Zarządzania otrzymują gruntowne i nowoczesne wykształcenie, łączące wiedzę ekonomiczną, menadżerską oraz umiejętność stosowania profesjonalnych narzędzi zarządzania. Zarządzanie - wzbudza zainteresowania nie tylko absolwentów szkół średnich, ale także studentów innych kierunków, którzy podejmując studia o profilu ekonomicznych, doskonalą swoją wiedzę, umiejętności i znacznie podnoszą atrakcyjność na rynku pracy. Profil kształcenia na studiach niestacjonarnych i podyplomowych pozwala na ustawiczne doskonalenie pracowników, gwarantując im zajmowanie eksponowanych stanowisk w przedsiębiorstwach, organach administracji unijnej, państwowej i samorządowej.


Kierunki Dzienne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
dzwzr@utp.edu.pl
tel. 52 340 8228
Gdzie? Staticmap?center=53.1438949,18.1302042&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.1438949,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Janski www.opole.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...