Wyświetlam stronę 12. Znaleziono łącznie 246 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia lekarsko-dentystyczny

Oddział Stomatologiczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

O przyjęcie na studia prowadzone w systemie niestacjonarnym mogą się ubiegać osoby które w roku 2011 przystąpiły do postępowania rekrutacyjnego na odpowiedni kierunek w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie lub na te kierunki w innych uczelniach medycznych (kwalifikacja prowadzona w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię człowieka, fizjologię, etc. ora...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię człowieka, fizjologię, etc. ora...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię człowieka, fizjologię, etc. ora...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koszalinie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

- Zarządzanie firmą - Zarządzanie finansami - Zarządzanie logistyką - Zarządzanie w administracji publicznej - Rachunkowość i analiza finansowa - Psychologia zarządzania - Zarządzanie sportem i rekreacją - Zarządzanie kulturą i sztuką - E-biznes i marketing w Internecie ...

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Uw_logo

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

Studia I stopnia: Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno ogólne wykształcenie menedżerskie (podstawy zarzadzania, mikro i makroekonomia, prawo, psychologia, socjologia, informatyka), jak i kształcenie specjalistyczne w zakresi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów filozoficznych na Uniwersytecie Zielonogórskim ma solidne przygotowanie w zakresie podstawowych dyscyplin filozoficznych: historii filozofii, ontologii, epistemologii, metodologii nauk, logiki, etyki, filozofii społecznej i estetyki. Poza tym ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka wos historia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Filozofia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jesteśmy uczelnią nowoczesną i innowacyjną - dlatego przy pracy nad programem studiów śledzimy najnowsze trendy i zacieśniamy kontakty z pracodawcami. Nasz program nauczania jest odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie na rynku pracy. Chcesz nadążyć za najnowszymi trendami w zarząd...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów filozoficznych na Uniwersytecie Zielonogórskim ma solidne przygotowanie w zakresie podstawowych dyscyplin filozoficznych: historii filozofii, ontologii, epistemologii, metodologii nauk, logiki, etyki, filozofii społecznej i estetyki. Poza tym ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka wos historia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Filozofia

Zrzut%20ekranu%202011-05-24%20(godz.%2012.46.02)

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia umysłu i kognitywistyka

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Współczesna filozofia umysłu uprawiana jest w łączności z kognitywistyką (ang. cognitive science), która jest interdyscyplinarnym projektem badawczym obejmującym dziedziny wiedzy takie jak: neurobiologia, psychologia, antropologia biologiczna i kulturowa, lingwistyka, sztuczna inte...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji

Wydział Ekonomiczno - Społeczny
Sopocka Szkoła Wyższa

Przemiany gospodarcze w Polsce spowodowały konieczność dostosowywania standardów działania firmy do dyrektyw Unii Europejskiej. Dlatego tez w polskich przedsiębiorstwach, urzędach, instytucjach działają audytorzy wewnętrzni. Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością oceniają...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jesteśmy uczelnią nowoczesną i innowacyjną - dlatego przy pracy nad programem studiów śledzimy najnowsze trendy i zacieśniamy kontakty z pracodawcami. Nasz program nauczania jest odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie na rynku pracy. Chcesz nadążyć za najnowszymi trendami w zarząd...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika, sp. resocjalizacja

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Żeby dużo dać, trzeba dużo mieć, dużo wiedzieć, umieć, rozumieć, wierzyć w człowieka i możliwości zmiany jego zachowań. To stwierdzenie wprowadza w przedstawianie sylwetki Absolwenta. Studenci, którzy wybrali kierunek pedagogika I stopnia przygotowywan...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika, sp. resocjalizacja

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Żeby dużo dać, trzeba dużo mieć, dużo wiedzieć, umieć, rozumieć, wierzyć w człowieka i możliwości zmiany jego zachowań. To stwierdzenie wprowadza w przedstawianie sylwetki Absolwenta. Studenci, którzy wybrali kierunek pedagogika I stopnia przygotowywan...

Uw_logo

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

Studia I stopnia: Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno ogólne wykształcenie menedżerskie (podstawy zarzadzania, mikro i makroekonomia, prawo, psychologia, socjologia, informatyka), jak i kształcenie specjalistyczne w zakresi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka i ekonometria

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Studia I stopnia:

Program studiów obejmuje cztery typy zajęć dających razem unikatowy profil absolwenta:

- zaawansowane zajęcia ogólnoekonomiczne,
- zajęcia kierunkowe z zakresu statystyki, ekonometrii, metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych,
...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia włoska

Wydział Neofilologiczny
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunek filologia włoska oferuje dwie specjalności:
- z językiem włoskim i translatoryką - z językiem angielskim i translatoryką - kultura i cywilizacji krajów śródziemnomorskich

Studia na kierunku filologia, specjalność filologia włoska trwają 6 semestró...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Neofilologiczny
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunek Filologia hiszpańska oferuje następujące specjalizacje:
- z językiem hiszpańskim i translatoryką
- z językiem angielskim i translatoryką
- Kultura i cywilizacji krajów śródziemnomorskich

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU „FILOLOGIA”, SPECJALNO...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia negocjacje i mediacje

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Studia dadzą uczestnikom wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi. Słuchacze zdobywają umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, które są podsta...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...