Wyświetlam stronę 13. Znaleziono łącznie 272 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia towaroznawstwo

Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu towaroznawstwa, analizy ekonomicznej niezbędnej w sterowaniu jakością w przemyśle, poznają kryteria oceny surowców i produktów oraz kontroli procesów technologicznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych segmentach gospodarki, a zwła...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia słowiańska specjalizacja: czeska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Slawistyka na Uniwersytecie Opolskim oferuje studia w zakresie filologii czeskiej lub filologii serbskiej i chorwackiej. Podstawowym celem jest praktyczna nauka języka wraz z przedmiotami niezbędnymi do zdobycia wiedzy o kulturze, historii i literaturze danego obszaru językowego. N...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka turystyczna - k. unikatowy

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Interesujesz się turystyką? Wiążesz swoją przyszłość z działalnością w branży turystycznej? Chcesz prowadzić własne biuro podróży lub pracować w organizacjach i instytucjach odpowiedzialnych za rozwój turystyki na danym obszarze? Jeżeli tak to oznacza, że warto podjąć studia na ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Instytut Historii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Historii prowadzi studia licencjackie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunku historia. Studia trwają 3 lata (sześć semestrów) i kończą się egzaminem licencjackim (obroną pracy licencjackiej). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość konty...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Zamiejscowy Ośr. Dyd. Tarnów
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności nauczycielskiej: - geografia (bez II przedmiotu) - geografia z przyrodą, - geografia z podstawami przedsiębiorczości, - geografia z wiedzą o społeczeństwie, lub jednej ze specjalności nienauczycielskiej: ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Images

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Zamiejscowy Ośr. Dyd. Myślenice
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności nauczycielskiej: - geografia (bez II przedmiotu) - geografia z przyrodą, - geografia z podstawami przedsiębiorczości, - geografia z wiedzą o społeczeństwie, lub jednej ze specjalności nienauczycielskiej: ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Europeistyka to nowy kierunek studiów, który został uruchomiony na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickiego 2009/2010. Propozycja kształcenia na europeistyce skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi problemami Europy: politycznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi, p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Instytut Historii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Historii prowadzi studia licencjackie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunku historia. Studia trwają 3 lata (sześć semestrów) i kończą się egzaminem licencjackim (obroną pracy licencjackiej). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość konty...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Europeistyka to nowy kierunek studiów, który został uruchomiony na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickiego 2009/2010. Propozycja kształcenia na europeistyce skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi problemami Europy: politycznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi, p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Logo_wnh

Studiuj ten kierunek

Studia filologia romańska

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia w Instytucie Filologii Francuskiej KUL realizowane są w systemie dwustopniowym (studia I i II stopnia). Studia I stopnia to bogata oferta praktycznych ćwiczeń językowych, zajęcia z literaturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki oraz kultury i historii Francji. Od I ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
francuski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka turystyczna

Wydział Gospodarki Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Turystyka należy do najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarowania we współczesnym świecie. Znajomość zasad funkcjonowania gospodarki turystycznej w Polsce i na świecie nabiera coraz większego znaczenia. Odpowiedzą na rozwój tego zjawiska jest unikatowy w Polsce kierune...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Z uwagi na duży popyt na wykształcenie o szeroko rozumianym profilu ekonomicznym, absolwenci kierunku ekonomia mają dobre perspektywy zawodowe. Studia dają wiedzę z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Z uwagi na duży popyt na wykształcenie o szeroko rozumianym profilu ekonomicznym, absolwenci kierunku ekonomia mają dobre perspektywy zawodowe. Studia dają wiedzę z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka geografia

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia archeologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

Celem kierunku jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do poznawania i rozumienia zjawisk kulturowych w dziejach człowieka od epoki kamienia po czasy nowożytne oraz metody, koncepcje i kierunki badawcze w archeologii. Treści te są powiąza...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia historia sztuki
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia w zakresie stosowanych nauk społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Celem studiów pierwszego stopnia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (kierunek socjologia) jest przygotowanie specjalistów socjologów w zakresie stosowanych nauk społecznych, przede wszystkim dla instytucji państwowych, samorządowych, III sektora i podmiotów rynkowych zaj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Stosunków Międzynarodowych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE cechuje interdyscyplinarność, a więc możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu różnych przedmiotów, co jest niezbędne do analizy współczesnych stosunków międzynarodowych. W ramach kierunku funkcjonuje siedem specjalności: AMERYKANIS...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Stosunków Międzynarodowych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia na kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE cechuje interdyscyplinarność, a więc możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu różnych przedmiotów, co jest niezbędne do analizy współczesnych stosunków międzynarodowych. W ramach kierunku funkcjonuje siedem specjalności: AMERYKANIS...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Pic1_1275289801

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński

Studia pierwszego stopnia na kierunku Geografia , trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. W programie studiów dużą rolę odgrywają zajęcia o charakterze praktycznym.  Są nimi liczne ćwiczenia terenowe, które uzupełniają wiedzę teoretyczną ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia w zakresie stosowanych nauk społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Absolwent socjologicznych studiów I stopnia w ISNS posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i problemy społeczne, a zwłaszcza potrafi zastosować do ich analizy podstawowe mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia w zakresie stosowanych nauk społecznych

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski

Specjalizacje realizowane w ramach kierunku Antropologia współczesności: badanie i animacja kultury, Edukacja obywatelska, Konsultant społeczno-prawny, Rozwiązywanie konfliktów i promocja rozwoju organizacyjnego i indywidualnego, Zarządzanie kadrami, Praca w środowisku rodzi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia wos historia język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...