Wyświetlam stronę 14. Znaleziono łącznie 296 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej teoretycznie oraz wys...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Zrzut%20ekranu%202011-04-29%20(godz.%2011.07.30)

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

Opis: Studia bezpieczeństwa wewnętrznego stanowią istotne wzbogacenie nowoczesnej, skierowanej ku wyzwaniom współczesnego państwa, oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Łączą one walory klasycznych studiów uniwersyteckich (zapewnić ma to realizowanie takich przedmi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku politologia otrzymują ogólne humanistyczne wykształcenie uniwersyteckie, gruntowną, usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej specjalności. Absolwenci...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia Filozofia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia specjalność: ekonomika gospodarki żywnościowej

Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku Ekonomia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studia te obejmują treści kształcenia: 1) ogólnego – geografia ekonomiczna...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koszalinie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - Zarządzanie firmą - Zarządzanie finansami - Zarządzanie logistyką - Zarządzanie w administracji publicznej - Rachunkowość i analiza finansowa - Psychologia zarządzania - Zarządzanie sportem i rekreacją - Zarządzanie kulturą i sztuką - E-biznes i market...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Specjalności: - [Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza](http://www.uzzm.pl/index.php?option=comcontent&view=article&id=61%3Aofertalicencjackiepedagogikaopiekuncza&catid=16&Itemid=151 "http://www.uzzm.pl/index.php?option=comcontent&view=article&id=61%3Aofertalicencjackiepedagogik...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na studia pierwszego stopnia przyjmowani są wszyscy chętni, którzy złożą wymagane dokumenty. Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę pańs...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Koszalinie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

- Zarządzanie firmą - Zarządzanie finansami - Zarządzanie logistyką - Zarządzanie w administracji publicznej - Rachunkowość i analiza finansowa - Psychologia zarządzania - Zarządzanie sportem i rekreacją - Zarządzanie kulturą i sztuką - E-biznes i marketing w Internecie ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku politologia otrzymują ogólne humanistyczne wykształcenie uniwersyteckie, gruntowną, usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej specjalności. Absolwenci...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia Filozofia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia specjalność: agroekonomia

Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku Ekonomia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studia te obejmują treści kształcenia: 1) ogólnego – geografia ekonomiczna...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia specjalność: finanse przedsiębiorstw

Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku Ekonomia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studia te obejmują treści kształcenia: 1) ogólnego – geografia ekonomiczna...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia specjalność: finanse przedsiębiorstw

Instytut Administracyjno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia licencjackie na kierunku Ekonomia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Studia te obejmują treści kształcenia: 1) ogólnego – geografia ekonomiczna...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Zrzut%20ekranu%202011-04-27%20(godz.%2010.24.26)

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Instytut Ameryk i Europy
Uniwersytet Warszawski

Studia w EUROREG z zakresu gospodarki przestrzennej są studiami dwuletnimi, dziennymi uzupełniającymi. Studia mają charakter interdyscyplinarny, integrujący dorobek takich dyscyplin naukowych jak: geografia, ekonomia, organizacja i zarządzanie, socjologia, politologia, ochrona środ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-04-29%20(godz.%2011.07.30)

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna: specjalność fotografia prasowa (reklamowa i wydawnicza)

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

Opis: Program studiów na specjalności Fotografia Prasowa, Reklamowa i Wydawnicza gwarantuje pełne poznanie warsztatu współczesnej fotografii, począwszy od klasycznych systemów zapisu obrazu fotograficznego i jego obróbki do najnowszych systemów obrazowania opartych na zapisi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Uw_logo

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

Studia I stopnia: Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno ogólne wykształcenie menedżerskie (podstawy zarzadzania, mikro i makroekonomia, prawo, psychologia, socjologia, informatyka), jak i kształcenie specjalistyczne w zakresi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Społeczno - Gospodarczy
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Studia na kierunku politologia umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w różnej skali od lokalnej do globalnej, a także analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i ich cz...

Zrzut%20ekranu%202011-04-29%20(godz.%2011.07.30)

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna: specjalność fotografia prasowa (reklamowa i wydawnicza)

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

Opis: Program studiów na specjalności Fotografia Prasowa, Reklamowa i Wydawnicza gwarantuje pełne poznanie warsztatu współczesnej fotografii, począwszy od klasycznych systemów zapisu obrazu fotograficznego i jego obróbki do najnowszych systemów obrazowania opartych na zapisi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia geografia język nowożytny

M_1267793030

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

SPECJALNOŚCI: - Informatyka w finansach, - Podstawy psychologiczne decyzji finansowych, - Rachunkowość, - Skarbowość i podatki, - Gospodarka nieruchomościami, - Bankowość, - Ubezpieczenia, - Finanse przedsiębiorstw. Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze na...

M_1267793030

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

SPECJALNOŚCI: - Informatyka w finansach, - Podstawy psychologiczne decyzji finansowych, - Rachunkowość, - Skarbowość i podatki, - Gospodarka nieruchomościami, - Bankowość, - Ubezpieczenia, - Finanse przedsiębiorstw. Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze nau...

Zrzut%20ekranu%202011-04-27%20(godz.%2010.24.26)

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznastwo - specjalność amerykańska

Instytut Ameryk i Europy
Uniwersytet Warszawski

Absolwenci uzyskują dyplom magistra kulturoznawstwa ze specjalnością studia amerykanistyczne - kulturoznawstwo USA. Absolwent dwuletnich studiów magisterskich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada gruntowną wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kultury, zwłaszcza kultury...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...