Wyświetlam stronę 14. Znaleziono łącznie 272 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Zrzut%20ekranu%202011-05-24%20(godz.%2012.40.45)

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Informacje o specjalnościach: - katechetyczno-pastoralna – studia pozwalają zdobyć specjalizację z teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii praktycznej, katechetyki, homiletyki, liturgiki i prawa ka...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Zrzut%20ekranu%202011-05-24%20(godz.%2012.40.45)

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Informacje o specjalnościach: - katechetyczno-pastoralna – studia pozwalają zdobyć specjalizację z teologii biblijnej, teologii fundamentalnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii praktycznej, katechetyki, homiletyki, liturgiki i prawa ka...

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia teologiczne w UKSW posiadają wielostopniowy charakter. Podstawą całej formacji teologicznej są studia z tzw. teologii ogólnej. Trwają 5 lat do uzyskania tytułu zawodowego magistra teologii. Instytut Teologii oferuje stacjonarne jednolite studia magisterskie oraz niestacjo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uczelnia oferuje najszerszy wybór specjalności na kierunku geografia! Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności nauczycielskiej: - geografia (bez II przedmiotu) - geografia z przyrodą, - geografia z podstawami przedsiębiorczości, - geografia z wiedzą...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uczelnia oferuje najszerszy wybór specjalności na kierunku geografia! Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności nauczycielskiej: - geografia (bez II przedmiotu) - geografia z przyrodą, - geografia z podstawami przedsiębiorczości, - geografia z wiedzą...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Absolwent filologii germańskiej legitymuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie posługiwać się językiem fachowym z zakresu wybranej specjalizacji oraz posiada wiedzę o literaturze i kulturz...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Absolwent filologii germańskiej legitymuje się znajomością języka niemieckiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie posługiwać się językiem fachowym z zakresu wybranej specjalizacji oraz posiada wiedzę o literaturze i kulturz...

Awfpoznan

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: instruktor sportu, fitness, turystyka szkolna Studia II stopnia: - specjalności: trenerska, sport osób niepełnosprawnych, organizacja i zarządzanie sportem I STOPIEŃ - Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. Badania lekarskie -...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Awfpoznan

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: instruktor sportu, fitness, turystyka szkolna Studia II stopnia: - specjalności: trenerska, sport osób niepełnosprawnych, organizacja i zarządzanie sportem I STOPIEŃ - Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. Badania lekarskie - ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Awfpoznan

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: instruktor sportu, fitness, turystyka szkolna Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. Badania lekarskie - obowiązują kandydatów na wszystkie kierunki i rodzaje studiów. Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć w Uczelni zaświadczenie le...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

41596_129443263753001_6888_n

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

SPECJALNOŚCI na Pedagogice na WSKS: - Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych Studia w tej specjalności, poprzez kształcenie umiejętności w zakresie działalności o charakterze kulturalnym, edukacyjnym czy socjalnym umożliwiają uzyskanie kompetencji do animowania róż...

41596_129443263753001_6888_n

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

SPECJALNOŚCI na Pedagogice na WSKS: - Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych Studia w tej specjalności, poprzez kształcenie umiejętności w zakresie działalności o charakterze kulturalnym, edukacyjnym czy socjalnym umożliwiają uzyskanie kompetencji do animowania różn...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...