Wyświetlam stronę 15. Znaleziono łącznie 304 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Uzyskuje umiejętność wszechstronnej analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Kl...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku politologia otrzymują ogólne humanistyczne wykształcenie uniwersyteckie, gruntowną, usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej specjalności. Absolwenci...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia Filozofia

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Images%20(3)

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska

Studenci studiów inżynierskich uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych (np. matematyka, ekonomia, podstawy zarządzania, marketing, finanse, prawo, nauki społeczne, przedmioty informatyczne, języki obce), przedmiotów technicznych (np. nauka o mat...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Absolwent kierunku "Stosunki międzynarodowe" po ukończeniu 6 semestrów studiów, uzyskaniu wymaganej ilości punktów ECTS, złożeniu pracy licencjackiej oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Stosunki międz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Zarządzania
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

U nas … ... staniesz się zaradnym, kreatywnym specjalistą w zakresie aktywnej, skutecznej pracy z i dla drugiego człowieka. Będąc naszym absolwentem będziesz człowiekiem renesansu w XXI wieku, należycie przygotowanym do zachodzących zmian. Zorientuj się na sukces! N...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Socjologia to nauka zajmująca się badaniem struktury społeczeństwa, form jego funkcjonowania, procesu rozwoju, a także zachodzących wewnątrz stosunków społecznych i rządzących nimi zasad, blisko spokrewniona z takimi dyscyplinami, jak etnologia czy antropologia. Podstawowym przedmi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
* polski jezyk obcy

Images%20(3)

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska

Studenci studiów inżynierskich uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnych i podstawowych (np. matematyka, ekonomia, podstawy zarządzania, marketing, finanse, prawo, nauki społeczne, przedmioty informatyczne, języki obce), przedmiotów technicznych (np. nauka o mat...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Uzyskuje umiejętność wszechstronnej analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Kl...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku politologia otrzymują ogólne humanistyczne wykształcenie uniwersyteckie, gruntowną, usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej specjalności. Absolwenci...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia Filozofia

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Absolwent kierunku "Stosunki międzynarodowe" po ukończeniu 6 semestrów studiów, uzyskaniu wymaganej ilości punktów ECTS, złożeniu pracy licencjackiej oraz zdanym egzaminie końcowym otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Stosunki międz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-04-27%20(godz.%2010.24.26)

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Instytut Ameryk i Europy
Uniwersytet Warszawski

Studia w EUROREG z zakresu gospodarki przestrzennej są studiami dwuletnimi, dziennymi uzupełniającymi. Studia mają charakter interdyscyplinarny, integrujący dorobek takich dyscyplin naukowych jak: geografia, ekonomia, organizacja i zarządzanie, socjologia, politologia, ochrona środ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku

SYLWETKA ABSOLWENTA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KIERUNEK ZARZĄDZANIE Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i ins...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku

SYLWETKA ABSOLWENTA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KIERUNEK ZARZĄDZANIE Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i ins...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia

Zrzut%20ekranu%202011-04-14%20(godz.%2012.24.43)

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja sztuki filmowej

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej kształci się producentów i organizatorów produkcji w dziedzinie filmu i telewizji. Absolwenci studiów I stopnia uzyskają dyplom licencjata. Kierowanie procesami organizacyjnymi i gospodarczymi twórczości filmowej, telewizyjnej i teatralnej...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-04-14%20(godz.%2012.24.43)

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja sztuki filmowej

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej kształci się producentów i organizatorów produkcji w dziedzinie filmu i telewizji. Absolwenci studiów I stopnia uzyskują dyplom licencjata. Kierowanie procesami organizacyjnymi i gospodarczymi twórczości filmowej, telewizyjnej i teatralnej...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Logo_uw_wfis01

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta Absolwent socjologii - licencjat to przede wszystkim pomocniczy analityk i badacz. Jego umiejętności odwołują się do akademickiej wiedzy socjologicznej. Umie gromadzić i interpretować zastane informacje i dane empiryczne. Posiada umiejętności w zakresie w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Społeczno - Gospodarczy
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się metod zarządzania działami gospodarki. Studenci tego kierunku poznają najnowsze koncepcje w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zaopatrzeniem, dystrybucją, transportem. Poznają procesy produkcji i dystrybucji oraz procesy zaopatrzenia za...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia msc in internationa business economics - studia w języku angielskim

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dwa dyplomy - Uczelni Łazarskiego i Coventry University!

Dzięki znakomitym nauczycielom akademickim, wywodzącym się z najlepszych polskich i zagranicznych uczelni, posiadającym doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach w biznesie i administracji publicznej, stude...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...