Wyświetlam stronę 16. Znaleziono łącznie 336 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Zrzut%20ekranu%202011-05-10%20(godz.%2011.30.55)

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Specjalności wybierane w trakcie studiów: inżynieria eksploatacji pojazdów mechanicznych; maszyny inżynieryjno - budowlane i drogowe; mechatronika i diagnostyka samochodowa; pojazdy mechaniczne; techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej; urządzenia i zastosowania produktów...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-05-10%20(godz.%2011.36.21)

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Mechatroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Specjalności wybierane w trakcie studiów: automatyka i sterowanie; identyfikacja i diagnostyka systemów technicznych; inżynieria systemów mechatronicznych; techniki komputerowe w mechatronice; technika uzbrojenia i materiały wybuchowe. Interesujący kierunek studiów kandydat ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-05-10%20(godz.%2011.36.21)

Studiuj ten kierunek

Studia lotnictwo i kosmonautyka

Wydział Mechatroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Specjalności wybierane w trakcie studiów: awionika; napędy lotnicze; samoloty i śmigłowce. Interesujący kierunek studiów kandydat określa w IRK w podaniu-ankiecie; kandydat, w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, ma prawo określić do trzech kierunków na każdy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-05-10%20(godz.%2011.36.21)

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Mechatroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Specjalności wybierane w trakcie studiów: inżynieria bezpieczeństwa cywilnego; inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Interesujący kierunek studiów kandydat określa w IRK w podaniu-ankiecie; kandydat, w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, ma prawo określić...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-05-10%20(godz.%2011.38.39)

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Specjalności wybierane w trakcie studiów: ekologia i monitoring środowiska; materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne; materiały wybuchowe i pirotechnika. Interesujący kierunek studiów kandydat określa w IRK w podaniu-ankiecie; kandydat, w ramach jednej opłaty za postę...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka chemia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społeczno - Ekonomicznych
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH IM. KS. EMILA SZRAMKA W TYCHACH Al. Niepodległości 32; 43-100 Tychy; tel. 032) 327 65 51 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach im. ks. Emila Szramka w Tychach posiada szeroką ofertę edukacyjną, która może ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pośrednictwo pracy

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych pośredników pracy poszukujących kompetentnych kadr w ramach instytucji rynku pracy, agencji pośrednictwa pracy, firm zajmujących się rekrutacją. W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę z zakresu przepisów prawnych regulujących za...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - Społeczeństwo informacji i wiedzy - Książka dawna Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę z zakresu: - źródeł informacji, - procesów informacyjnych i bibliotekoznawstwa, - zna metody i techniki stosowane w informacji naukowej i biblioteko...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - reklama, promocja, rzecznictwo prasowe - kultura medialna i polityczna Specjalności na studiach pierwszego stopnia wybierane są na I roku studiów, zajęcia ze specjalności rozpoczynają się od III semestru (grupa zostaje utworzona przy co najmniej 25 chętnych) ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunek Inżynieria środowiska obejmuje studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) pozwalające na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnej do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych, tworzących system infrastruk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Uw_logo

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

Studia I stopnia: Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich. Program studiów obejmuje zarówno ogólne wykształcenie menedżerskie (podstawy zarzadzania, mikro i makroekonomia, prawo, psychologia, socjologia, informatyka), jak i kształcenie specjalistyczne w zakresi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Frfdssd

Studiuj ten kierunek

Studia energetyka

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalność: - energetyka odnawialna - systemy i urządzenia energetyczne - urządzenia i instalacje ochrony środowiska II STOPIEŃ Czas trwania:1,5 roku Liczba miejsc:zostan...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Frfdssd

Studiuj ten kierunek

Studia energetyka

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Opłata semestralna:zostanie podana do końca stycznia 2011 r. Specjalność: - energetyka odnawialna - systemy i urządzenia energetyczne - urządzenia i instalacje ochrony środowisk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - reklama, promocja, rzecznictwo prasowe - kultura medialna i polityczna Specjalności na studiach pierwszego stopnia wybierane są na I roku studiów, zajęcia ze specjalności rozpoczynają się od III semestru (grupa zostaje utworzona przy co najmniej 25 chętnych) ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kierunek unikatowy - artes liberales

Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales’’
Uniwersytet Warszawski

Kolegium Artes Liberales otworzyło w roku akademickim 2008/9 unikalne w skali kraju studia o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i przyrodniczych. Siedzibą Kolegium jest Biała Willa – budynek położony przy ul. Dobrej 72 – miejsce na terenie U...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - Społeczeństwo informacji i wiedzy - Książka dawna Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę z zakresu: - źródeł informacji, - procesów informacyjnych i bibliotekoznawstwa, - zna metody i techniki stosowane w informacji naukowej i biblioteko...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Studiów Edukacyjnych
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunek nauki o rodzinie oferuje dwie specjalności:
- Opieka i poradnictwo rodzinne
- Kurator i mediacje rodzinne

Sylwetki absolwentów:
Studia licencjackie na kierunku NAUKI O RODZINIE mają na celu dostarczenie absolwentowi pogłębionej wiedzy na ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia manager wieku 50+ (zarządzanie wiekiem w organizacji)

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy w zespołach zróżnicowanych wiekowo i pod względem doświadczeń. W programie wyodrębniono obszary: psychologiczny, zarządzania i komunikacji oraz marketingowo – strategiczny. Taka konstrukcja programu...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - Edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw - Kultura współczesna - Komunikacja społeczna - Medialna Specjalność - edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw Przedmioty specjalnościowe: edytorstwo naukowe i tekstologia, warsztat redaktora, redakcja ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka i ekonometria

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Studia I stopnia:

Program studiów obejmuje cztery typy zajęć dających razem unikatowy profil absolwenta:

- zaawansowane zajęcia ogólnoekonomiczne,
- zajęcia kierunkowe z zakresu statystyki, ekonometrii, metod ilościowych oraz narzędzi informatycznych,
...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...