Wyświetlam stronę 165. Znaleziono łącznie 3303 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze obejmują różnorakie aspekty współpracy międzynarodowej. Jego powstanie wynika z obserwowanego na rynku pracy zapotrzebowania na specjalistów z zakresu zagadnień ekonomicznych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej, w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze obejmują różnorakie aspekty współpracy międzynarodowej. Jego powstanie wynika z obserwowanego na rynku pracy zapotrzebowania na specjalistów z zakresu zagadnień ekonomicznych właściwych dla współczesnej gospodarki światowej, w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia, sp. lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów z zakresu lingwistyki stosowanej ma wiedzę dotyczącą dwóch języków oraz o literaturach i kulturach odpowiadających im obszarów językowych. Posiadł też umiejętność wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej. W toku studiów poznał język...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Ukończenie studiów zapewnia absolwentom opanowanie języka rosyjskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w codziennych kontaktach z nosicielami języka. Absolwent filologii rosyjskiej powinien być nie tylko specjalistą w zakres...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
łacina język nowożytny kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
rosyjski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Ukończenie studiów zapewnia absolwentom opanowanie języka rosyjskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w codziennych kontaktach z nosicielami języka. Absolwent filologii rosyjskiej powinien być nie tylko specjalistą w zakres...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
łacina język nowożytny kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
rosyjski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia akustyka - specjalność: reżyseria dźwiękowa

Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Głównym celem pracy reżysera dźwięku jest tworzenie nagrań dźwiękowych dla potrzeb radia, telewizji, filmu i fonografii. Jego praca polega na nadawaniu odpowiedniego kształtu estetycznego rozmaitym formom dźwiękowym. W radio np. są to słuchowiska teatru radiowego, reportaże, aud...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

O przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia na kierunek pielęgniarstwo może ubiegać się osoba, która w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i nie uzyskała lic...

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

O przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia na kierunek położnictwo może ubiegać się osoba, która w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek położnictwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i nie uzyskała liczby pu...

Logo_uap02

Studiuj ten kierunek

Studia grafika, spec. projektowanie graficzne

Wydział Grafiki
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie sprawdzianu kwalifikacyjnego. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z dwóch części: sprawdzianu kwalifikacyjnego kierunkowego oraz prezentacji prac wykonanych podczas sprawdzianu i przyniesionych przez kandydata prac domowych (10&20 p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Be...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Images

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ st. stacjonarnych - Konkurs świadectw II STOPIEŃ st. stacjonarnych - Test kompetencji z zakresu fizjoterapii (obejmuje egzamin dotyczący tematyki z zakresu fizjoterapii, objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia teologia

Wydział Teologiczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontynuując działalność Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu Wydział Teologiczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie być ośrodkiem myśli chrześcijańskiej i katolickich studiów społecznych, by w ten sposób według potrzeb naszych czasów podjąć dzieło zapoczą...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Podstawą sporządzenia listy rankingowej będzie ocena na dyplomie ukończenia studiów. Na studia zostaną przyjęte osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Logo_uap02

Studiuj ten kierunek

Studia grafika, spec. projektowanie graficzne

Wydział Grafiki
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników ze sprawdzianów kwalifikacyjnych. Sprawdzian kwalifikacyjny na studia stacjonarne pierwszego stopnia ma charakter konkursowy. Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Uw_logo

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie, spec. international business program

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski

Magisterskie Studia Menedżerskie International Business Program to studia prowadzone w języku angielskim. Wykładowcy to pracownicy Wydziału Zarządzania UW, innych wydziałów UW oraz wykładowcy z uczelni zagranicznych, współpracujących z Wydziałem Zarządzania. Zasadniczym celem p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Images

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Postępowanie kwalifikacyjne - st. stacjonarnych - Test kompetencji z zakresu fizjoterapii (obejmuje egzamin dotyczący tematyki z zakresu fizjoterapii, objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, który jest testem jednokrotnego wyboru składającym się ...

Zrzut%20ekranu%202011-04-20%20(godz.%2012.46.17)

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzyczne

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku

WYMAGANIA REKRUTACYJNE: Kan­dy­daci na I rok stu­diów pierw­szego stop­nia (licen­cjac­kie) winni zło­żyć w dzie­ka­na­cie danego wydziału, do dnia 31 maja 2011 r. lub za pośred­nic­twem poczty (decy­duje data stem­pla pocz­to­wego), nastę­pu­jące dokumenty: Poda­n...

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski

- Od roku akademickiego 2007/2008 studia w Kolegium MISH odbywają się w trybie dwustopniowym (3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie) lub jednolitych studiów magisterskich; - Swoim trybem nawiązują do klasycznego schematu studiowania opartego na relacji mistrz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
wos historia historia sztuki historia muzyki łacina Filozofia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia historia sztuki historia muzyki łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowa matura i matura europejska (EB) Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub dyplom matury europejskiej (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów: - język polski – egzamin pisemny na poziomie ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowa matura i matura europejska (EB) Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub dyplom matury europejskiej (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów: - język polski – egzamin pisemny na poziomie ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...