Wyświetlam stronę 166. Znaleziono łącznie 3303 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studia filologia, sp. filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kult...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-04-20%20(godz.%2012.46.17)

Studiuj ten kierunek

Studia wokalistyka

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku

WYMAGANIA REKRUTACYJNE: Kan­dy­daci na I rok stu­diów pierw­szego stop­nia (licen­cjac­kie) winni zło­żyć w dzie­ka­na­cie danego wydziału, do dnia 31 maja 2011 r. lub za pośred­nic­twem poczty (decy­duje data stem­pla pocz­to­wego), nastę­pu­jące dokumenty: Poda­n...

Zrzut%20ekranu%202011-04-20%20(godz.%2012.46.17)

Studiuj ten kierunek

Studia instrumentalistyka

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Białymstoku

WYMAGANIA REKRUTACYJNE: Kan­dy­daci na I rok stu­diów pierw­szego stop­nia (licen­cjac­kie) winni zło­żyć w dzie­ka­na­cie danego wydziału, do dnia 31 maja 2011 r. lub za pośred­nic­twem poczty (decy­duje data stem­pla pocz­to­wego), nastę­pu­jące dokumenty: Poda­n...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...