Wyświetlam stronę 17. Znaleziono łącznie 336 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - Edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw - Kultura współczesna - Komunikacja społeczna - Medialna Specjalność - edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw Przedmioty specjalnościowe: edytorstwo naukowe i tekstologia, warsztat redaktora, redakcja ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika, sp. promocja zdrowia

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Promocja zdrowia jest specjalnością w obrębie studiów pedagogicznych przygotowującą do organizowania (dla jednostek w każdym wieku) warunków edukowania/edukowania się w imię szeroko ujętej (bio – psycho – społecznie) wartości zdrowie. Przygotowuje profesjonalne kadry zdolne do prow...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika, sp. promocja zdrowia

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Promocja zdrowia jest specjalnością w obrębie studiów pedagogicznych przygotowującą do organizowania (dla jednostek w każdym wieku) warunków edukowania/edukowania się w imię szeroko ujętej (bio – psycho – społecznie) wartości zdrowie. Przygotowuje profesjonalne kadry zdolne do prow...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie bankiem komercyjnym pieniądz i bankowość

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Celem studium jest dostarczenie aktualnej wiedzy nt. funkcjonowania banków komercyjnych w aspektach: prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z działalnością tych banków w Polsce i Europie. Zadaniem studium jest także wyrobienie u...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia komunikacja wizualna

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem nauczania jest nabycie umiejętności oraz wiedzy z podstaw projektowania systemów komunikacji wizualnej ujętej w bardzo szerokim zakresie, a przede wszystkim poznanie i doskonalenie wiedzy o mechanizmach procesu kreacji. Zaczynając od projektu znaku, poprzez konstrukcję layout...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia negocjacje i mediacje

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Studia dadzą uczestnikom wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz manipulacji w negocjacjach i obrony przed nimi. Słuchacze zdobywają umiejętności stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i mediacyjnych, które są podsta...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia public relations

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy przede wszystkim do budowania strategii PR i utrzymywania pozytywnego wizerunku firmy, instytucji czy osoby, poprzez ciągły kontakt z klientami i mediami oraz za pośrednictwem różnorodnych działań promocyjnych. Słuchacze nauczą się przygot...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi - kadry i płaca

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, praktyką stosowania prawa pracy oraz mechanizmami tworzenia i analizowania strategii personalnej przedsiębiorstw. Program studiów umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami związa...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie zasobami ludzkimi - hr manager

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

MODUŁY SPECJALIZACYJNE

- Prawne aspekty zarządzania personelem
- Rekrutacja i selekcja
- Trener wewnętrzny

CEL
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fotografia

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności fotograficznych pozwalających na wykorzystywanie fotografii zarówno w pracy zawodowej, jak i do własnych poszukiwań twórczych. Program zajęć zbudowany jest w oparciu o 7 pracowni praktycznych, w ramach których słuc...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia grafika projektowa

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów organizowanych wspólnie z agencją reklamową GPD jest zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz uzyskanie szerokiej wiedzy na temat typografii, zasad kompozycji oraz właściwych zestawień kolorystycznych, umożliwiających realizację różnego typu skutecznych p...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Na kierunku ekonomia dostępne są 3 specjalizacje:

- Ekonomia Międzynarodowa,
- Ekonomia Przedsiębiorstwa
- Ekonomia Sektora Publicznego

Ekonomia Międzynarodowa (studia I stopnia):

Polska w coraz większym stopniu staje się integralną ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Na kierunku ekonomia dostępne są 3 specjalizacje:

- Ekonomia Międzynarodowa,
- Ekonomia Przedsiębiorstwa
- Ekonomia Sektora Publicznego

Ekonomia Międzynarodowa (studia I stopnia):

Polska w coraz większym stopniu staje się integralną ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia akademia trenera

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanych trenerów do prowadzenia szkoleń aktywnymi metodami, poprawnego diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach w pracy zespołowej. Słuchacze nauczą się efektywnie wykorzystywać narzędzia trenerskie ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia instruktor teatralny (animator kultury)

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem podyplomowych studiów Instruktor teatralny jest kształcenie twórczych nauczycieli i osób pracujących lub mających zamiar pracować z grupami teatralnymi (dziecięcymi, młodzieżowymi, dorosłymi) w szkołach, ośrodkach kultury, szpitalach, świetlicach szkolnych, wiejskich, socjote...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia projektowanie gier komputerowych

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji gier komputerowych. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu budowy, projektowania i programowania gier ze szczególnym uwzględnieniem projektowania grafiki 2D, modelowaniem 3D, projektowan...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...