Wyświetlam stronę 19. Znaleziono łącznie 389 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studia pedagogika, sp. edukacja dla bezpieczeństwa

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku pedagogika o specjalności edukacja dla bezpieczeństwa zdobywa kwalifikacje nauczyciela szkoły ponadpodstawowej (dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia o profilu nauczycielskim) – przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i szeroko...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika, sp. edukacja dla bezpieczeństwa

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku pedagogika o specjalności edukacja dla bezpieczeństwa zdobywa kwalifikacje nauczyciela szkoły ponadpodstawowej (dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia o profilu nauczycielskim) – przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i szeroko...

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej

Wydział Ekonomiczno - Społeczny
Sopocka Szkoła Wyższa

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Słuchacze pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów z...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Administracja u Unii Europejskiej - Marketing instytucji publicznych Studenci wybierają specjalność po drugim semestrze studiów. Sylwetka absolwenta Absolwent politologii zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą inspirowanie, organ...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Administracja u Unii Europejskiej - Marketing instytucji publicznych Studenci wybierają specjalność po drugim semestrze studiów. Sylwetka absolwenta Absolwent politologii zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą inspirowanie, organ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent studiów licencjackich będzie przede wszystkim poprawnie przygotowanym do organizowania, gromadzenia oraz analizy i interpretacji danych empirycznych. Na ich podstawie będzie przygotowany do postawienia diagnoz dotyczących wybranych obszarów społecznej rzeczyw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia etnologia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

Program licencjackich studiów stacjonarnych obejmuje 1890 godzin nauki, 20 dni wakacyjnych ćwiczeń terenowych i 7 dni praktyki muzealnej, za które uzyskuje się łącznie 180 punktów ECTS. Wśród przedmiotów obowiązkowych znajdują się przedmioty ogólne (np. wybrane zagadnienia z filozo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia geografia historia sztuki
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Automatyka i robotyka jest nowoczesną dziedziną techniki obecną niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, w ochronie środowiska, komunikacji, technice wojskowej itd. Zajmuje się projektowaniem i realizacją sterowników i systemów automatyki, zastosowaniami robotów stacjonarnych ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Akakakakakakakakakaka

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Interdyscyplinarny
Akademia Polonijna w Częstochowie

Oferujemy studia -pierwszego stopnia (licencjackie) - uprawniają do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Ekonomia lub na innych kierunkach studiów, -drugiego stopnia (magisterskie) - uprawniają do podjęcia studiów podyplomowych oraz studiów -trzeciego stopnia (doktoranckich) ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-04-29%20(godz.%2011.07.30)

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji po...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Automatyka i robotyka jest nowoczesną dziedziną techniki obecną niemal we wszystkich gałęziach przemysłu, w ochronie środowiska, komunikacji, technice wojskowej itd. Zajmuje się projektowaniem i realizacją sterowników i systemów automatyki, zastosowaniami robotów stacjonarnych ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent studiów licencjackich będzie przede wszystkim poprawnie przygotowanym do organizowania, gromadzenia oraz analizy i interpretacji danych empirycznych. Na ich podstawie będzie przygotowany do postawienia diagnoz dotyczących wybranych obszarów społecznej rzeczyw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Uniwersytet%20logo%20b

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka Absolwenta Studiów I stopnia (LICENCJATA) Absolwenci kierunku Ochrona środowiska otrzymują dyplom licencjacki z Ochrony Środowiska (po zakończeniu trzyletnich studiów zawodowych) Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska mają szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk biolog...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka biologia język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-04-29%20(godz.%2011.07.30)

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

Studia I stopnia: Absolwent europeistyki I stopnia to specjalista przygotowany do sprostania aktualnym wymogom rynku pracy. Posiada interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki historycznej, politycznej, prawniczej i an...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia geografia historia sztuki historia muzyki język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-04-29%20(godz.%2011.07.30)

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia: Absolwenci studiów licencjackich w Katedrze Europeistyki w toku studiów nabywają wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. W programie studiów uwzględniono kluczowe zagad...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka łacina język nowożytny Filozofia Greka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo w biznesie

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

CZY WIESZ, ŻE BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE TO STRATEGICZNY ELEMENT DZIAŁALNOŚCI KAŻDEJ FIRMY? TO SKOMPLIKOWANE PROCEDURY DZIAŁANIA NA WIELU PŁASZCZYZNACH – FINANSOWYCH, TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ GOSPODARCZYCH, PROWADZĄCE DO UNIKANIA NIE TYLKO ZAGROŻEŃ, ALE TEŻ STRAT.

SPECJAL...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo w biznesie

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

CZY WIESZ, ŻE BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE TO STRATEGICZNY ELEMENT DZIAŁALNOŚCI KAŻDEJ FIRMY? TO SKOMPLIKOWANE PROCEDURY DZIAŁANIA NA WIELU PŁASZCZYZNACH – FINANSOWYCH, TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ GOSPODARCZYCH, PROWADZĄCE DO UNIKANIA NIE TYLKO ZAGROŻEŃ, ALE TEŻ STRAT.

SPECJAL...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Polityka europejska - Komunikowanie i marketing polityczny - Zarządzanie zasobami lokalnymi Studenci wybierają specjalność po drugim semestrze studiów. Sylwetka absolwenta Absolwent politologii zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą inspi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...