Wyświetlam stronę 2. Znaleziono łącznie 389 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW: - Administracja - Bezpieczeństwo publiczne; - Administracja Samorządowa; - Administracja ogólna. Studia na kierunku Administracja przygotowują do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonyw...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie
Uniwersytet Szczeciński

UWAGA! O przyjęciu na studia decyduje ocena egzaminu dyplomowego. Studia na kierunku Administracja pozwalają pozyskać niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji administracji, a także polityki finansowej samorządu terytorialnego. Wydział Administracji kształci specjali...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent administarcji (w zależności od specjalizacji) może zostać zatrudniony m.in. jako: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, asystent ubezpieczeniowy, specjalista analizy rynku pracy, referent administracyjno-biurowy, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wot historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent administarcji (w zależności od specjalizacji) może zostać zatrudniony m.in. jako: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, asystent ubezpieczeniowy, specjalista analizy rynku pracy, referent administracyjno-biurowy, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Logop

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku administracja zasadniczo przygotowują do pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji rządowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych. Absolwent będzie umiał p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Bg_top_1_pl

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwen...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Studia administracji mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. Do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunku administracja należą m.in. prawo administracyjne, administracja publiczna i polityka administracyjna, prawo administr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Politechnika Opolska

Sylwetka Absolwenta Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etyczn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski fizyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Ekonomiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Rekrutacja na studia II stopnia Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia, do wysokości określonego limitu przyjęć przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci kierunku ADMINISTRACJA dysponować będą: Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja powinien posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu wykładni prawa oraz ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Podsta...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
historia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bytomiu
Politechnika Śląska w Gliwicach

Ains

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Politechnika Warszawska

Absolwent kierunku "Administracja" studiów I stopnia (licencjackich) w WAiNS PW otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie niezbędnym dla absolwenta kierunku: Administracja, w zakresie prawa, ekonomii oraz zarządzania. Jednocześnie, ze względu...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w Szkole Głównej Handlowej mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problem...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w Szkole Głównej Handlowej mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problem...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w Szkole Głównej Handlowej mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problem...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w Szkole Głównej Handlowej mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problem...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w Szkole Głównej Handlowej mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problem...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Studium Magisterskie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w Szkole Głównej Handlowej mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problem...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja w Szkole Głównej Handlowej mają na celu przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania administracji, zwłaszcza administracji gospodarczej, tak aby mogli oni twórczo i sprawnie rozwiązywać problem...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...