Wyświetlam stronę 2. Znaleziono łącznie 98 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Ni

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Na kierunku budownictwo kształci się specjalistów, którzy dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują podstawy do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci Wydziału Budownictwa otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w dziedzinie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Zmiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku
Politechnika Śląska w Gliwicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

W ramach studiów I stopnia jest specjalność: - budownictwo ogólne Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
Politechnika Warszawska

Studia I stopnia - inżynierskie 8 semestrów Specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie budownictwo energooszczędne

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Logo1915

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Studia I stopnia – inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia – magisterskie 3 semestry Specjalności : -budownictwo energooszczędne (tylko na studiach I stopnia) -inżynieria komunikacyjna -inżynieria produkcji budowlanej -konstrukcje budowlane i inżynierskie Studia prow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Pwr_bud

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska

Absolwenci są przygotowani do: - kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych - współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej i komunikacyjnej - organizacji produkcji elementów budowlanych - nadzoru wykonawstwa budowlanego - usta...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_jelenia

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze
Politechnika Wrocławska

Absolwenci są przygotowani do: - kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych - współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej i komunikacyjnej - organizacji produkcji elementów budowlanych - nadzoru wykonawstwa budowlanego - usta...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_legnica

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy
Politechnika Wrocławska

Tu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania obiektów budowlanych, konstrukcji inżynierskich, realizacji obiektów - budynki mieszkalne i biurowe, budowle przemysłowe, drogi, mosty, itp. Nauczysz się nadzorować budowy i zarządzać nimi z zastos...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_walbrzych

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu
Politechnika Wrocławska

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego jest jedną z 7 podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu i działa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Politechniki Wrocławskiej i Regulaminie Studiów. Kształci młodzież po maturze na kierunku Budownict...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Dgrg

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE limit przyjęć – 135 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów STUDIA II STOPNIA kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku budownictwo oraz dyplom inżyniera uzy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka

Wydz_nowy_blue

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Studia na kierunku budownictwo zapewniają wykształcenie, które w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stanowi podstawę do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzan...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Będziesz specjalistą w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Zdobędziesz umiejętność projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu technologii i organizacji ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Budownictwa
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Budownictwo ogólne - Budownictwo ekologiczne Koncepcja kształcenia w zakresie specjalności na kierunku „budownictwo" dotyczy studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Program studiów inżynierskich zapewnia realną szansę uzyskania uprawnień budowlanych prz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Inżynierii Technicznej
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Jak kształcimy? Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Podczas studiów zdobywa kwalifikacje do projektowania obiektów budowlanych i inżynierskich oraz kierowania pracami w zakresie ich wykonywania, remontów i użytkowania. Student zapoznaje się z organizacją przemysłu budo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zapewnią wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskają podstawę do pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, a zwłaszcza realizacji obie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Nauk Technicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Specjalność: - Budownictwo ogólne Absolwent specjalności budownictwo ogólne otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Studia trwają 7 semestrów. Student uzyskuje tytuł inżyniera. Praktyki W semestrze czwartym studenci odbywają 3-tygodniową praktykę ogólnobudowlaną, a w semestrze siódmym 12-tygodniową praktykę przeddyplomową. Praktyki są realizowane w najlepszych firmach budowlanych regionu e...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Zamiejscowy Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Celami kształcenia na kierunku budownictwo są: - Wykształcenie specjalistów, którzy zgodnie z nabytą wiedzą i umiejętnościami uzyskują kwalifikacje do wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich jak też projektowania prostych obiektów bu...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...