Wyświetlam stronę 2. Znaleziono łącznie 65 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia dietetyka

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dietetyka nauka o racjonalnym żywieniu człowieka, bada rolę składników pokarmowych w przemianach materii i energii na poziomie komórek, narządów, układów i całego organizmu. Dietetyka pomaga w opracowaniu diet dla dzieci, młodzieży, dorosłych, sportowców itp. Osiągnięcia dietet...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dietetyka nauka o racjonalnym żywieniu człowieka, bada rolę składników pokarmowych w przemianach materii i energii na poziomie komórek, narządów, układów i całego organizmu. Dietetyka pomaga w opracowaniu diet dla dzieci, młodzieży, dorosłych, sportowców itp. Osiągnięcia dietet...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena egzaminu dyplomowego i rozmowa kwalifikacyjna. Dietetyk to osoba, która potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Wie, jak komponować dietę, jakie są składniki pokarmowe potraw i co się dzieje z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura" i IB) - podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu. Wymagany jest jeden przedmiot do wyboru spośród: - biologii - poziom podstawowy lub rozszerzony (poziom także do wyboru), - chem...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Na tym kierunku zdobywasz zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Kierunek dietetyka przygotowuje do: - kontrolowania jakości produktów żywnościowych...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na II stopień studiów O przyjęcie na kierunek dietetyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku lub w innych uczelniach. Obowiązuje wewnątrzuczelniany test obejmujący zn...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Lekarski II
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są: - przystąpić do egzaminu wstępnego z biologii i chemii. Egzamin wstępny, zdawany jest w Uczelni. Egzamin z biologii jest równoważny arkuszowi II (poziom rozszerzony) nowej matury, egzamin z chemii jest równo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dietetyka pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Absolwenci : zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w: publicznych i niepubliczny...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Zdrowia Publicznego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym oraz złożenia zobowiązania do opłacenia studiów kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 200...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, oceny stanu odżywienia, sposobu odżywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywienio...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Na studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne) na kierunek dietetyka mogą być przyjmowani absolwenci szkół średnich. O przyjęciu na I rok studiów w ramach określonego limitu miejsc decyduje liczba punktów otrzymanych w drodze konkursu świadectw. Kandydaci z „nową maturą”: -...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1) Kandydaci, którzy legitymują się nową maturę będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z jednego wybranego przedmiotu: - biologia – egzamin pisemny - chemia – egzamin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1) Kandydaci, którzy legitymują się nową maturę będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z jednego wybranego przedmiotu: - biologia – egzamin pisemny - chemia – egzamin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student na kierunku dietetyka uzyska podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfik...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student na kierunku dietetyka uzyska podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet zgodnie z obowiązującą klasyfik...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Międzywydziałowe Studium Dietetyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Na tym kierunku zdobywasz wiedzę i umiejętności z zakresu: - zasad żywienia człowieka - planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją - planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności - zapobiegania ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Instytut Dietetyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Dietetyka jest interdyscyplinarną nauką stosowaną, związaną z zastosowaniem wiedzy o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Obejmuje wiedzę na temat komponowania diety, natury składników pokarmowych i ich przemian w organizmie, wymagań żywieniowych w całym cyklu życiowym. Jest zwi...

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2016.05.59)

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Absolwent studiów kierunku dietetyki będzie posiadał wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Będzie przygotowany do planowania racjonalnego żywienia i posiądzie umiejętności planowania i przygotowywania potraw wchodzących ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki
Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie

Nozir

Studiuj ten kierunek

Studia technologia żywnosci i żywienie człowieka

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Możliwości zatrudnienia: • w różnych działach przemysłu spożywczego w kraju i za granicą, • przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów, • w dystrybucji żywności, • w kształtowaniu jakości w przemyśle spożywczym, • w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...