Wyświetlam stronę 2. Znaleziono łącznie 304 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Na kierunku ekonomia dostępne są 3 specjalizacje:

- Ekonomia Międzynarodowa,
- Ekonomia Przedsiębiorstwa
- Ekonomia Sektora Publicznego

Ekonomia Międzynarodowa (studia I stopnia):

Polska w coraz większym stopniu staje się integralną ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Uniwersytet w Białymstoku

Limit: 90 Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie teorii ekonomii oraz umiejętność stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi stanowiących bazę zawodowego warsztatu ekonomisty. Dysponu...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – kierunek EKONOMIA Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie teorii ekonomii oraz umiejętność stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi stanowiących bazę zaw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Studia na kierunku ekonomia są dwustopniowe: I stopnia (3-letnie licencjackie) II stopnia (2-letnie magisterskie) o specjalnościach: • integracja europejska • ekonomia menedżerska • rynki finansowe Kierunek otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, prowadzących do tytułu licencjata, jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – jako specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi, przeprowadzającego w szczególności analizy dostępnych lub tw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Specjalności na studiach I stopnia: - Agrobiznes - Biznes elektroniczny - Ekonometria menedżerska I - Ekonomika handlu i usług - Ekonomika turystyki - Handel zagraniczny - Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Pośrednictwo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Politechnika Koszalińska

Specjalności: Ekonomia studia licencjackie (I stopnia) Ekonomika przedsiębiorstwa Gospodarka publiczna Gospodarka regionalna i lokalna Gospodarka turystyczna Ekonomia studia magisterskie (II stopnia) Ekono...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Rekrutacja na studia II stopnia Przyjęcie kandydatów na I rok studiów drugiego stopnia, do wysokości określonego limitu przyjęć przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata specjalności: - finanse przedsiębiorstw - logistyka przedsiębiorstw Absolwenci z tytułem licencjata są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Bdfbdf

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Politechnika Warszawska

Studia I stopnia – licencjackie 6 semestrów Specjalności: - gospodarka przemysłowa - informatyka w ekonomii

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Logo_wne_herb_tlo

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE (S) limit przyjęć – 120 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat STUDIA II STOPNIA limit przyjęć – 150 (w tym 30 miejsc na specjalność w języku angielskim – studia płatne) kwalifik...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia

Bbfdbfd

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Kierunek studiów ekonomia posiada profil specjalistyczny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Studenci tego kierunku będą zdobywali rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci będą wyspecjalizowa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Agrobioinzynieria_nowy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Specjalności (wybór po 2 semestrze): ekonomika systemu agrożywnościowego handel Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, co umożliwi im kontynuowanie nauki na studiach II stopnia i zdobycie tytułu magistra ekonomii. Studenci zdobędą w trakcie nauki p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

specjalności kształcenia: - Ekonomika gospodarki żywnościowej czas trwania: 6 semestrów (3 lata) sylwetka absolwenta: Absolwent powinien posiadać wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Baner1_re

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

I STOPIEŃ Rodzaj studiów: Studia realizowane są w formie trzyletnich stacjonarnych studiów licencjackich – I stopnia o specjalności Ekonomika agrobiznesu. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem licencjata. Forma: Studia stacjonarn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...