Wyświetlam stronę 2. Znaleziono łącznie 533 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Zamiejscowy w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI Studia stacjonarne I stopnia - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - Animacja społeczna - Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną - Wczesna edukacja z językiem angielskim - Wczesna edukacja z logopedią - Pedagogika resocjalizacyjna Studia stacjon...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
* polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wybór specjalności na tym kierunku jest oszałamiający. Kandydaci na studia mogą wybrać m.in.: resocjalizację pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą andragogikę (pedagogikę dorosłych) doradztwo zawodowe i personalne edukację elementarną z terapią pedagogiczną edukację elemen...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia historia sztuki historia muzyki łacina angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki Filozofia

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną (w zakresie pojęć i systemów pedagogicznych, teoretycznych podstaw wychowania i kształcenia, pedagogiki opiekuńczej, społecznej, specjalnej, resocjalizacyjnej oraz metodologii badań pedagogicznych); historyczno-filozoficzną...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent posiada gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie teorii wiedzy, teorii przekazu medialnego, najnowszych tendencji w metodologii badań społecznych. Potrafi dostrzegać i samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne oraz prowadzić badania na...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest zrealizowanie w toku studiów wyższych nie mniej niż 60 % godzin przedmiotów standardów kształcenia, dla kierunku pedagogika. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich oce...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo8

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Pedagogicznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika na UMK powołana została wraz z początkiem istnienia uczelni, a nabór na studia pedagogiczna odbywa się nieprzerwanie od roku 1973. Pedagogika toruńska, jako dyscyplina naukowa oraz jako kierunek studiów, ciągle się rozwija i dynamicznie reaguje na potrzeby edukacyjne reg...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - [edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia](http://erk.univ.szczecin.pl/us/2011-12/uspliki/C41.pdf "edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia"), - [edukacja elementarna i integracyjna](http://erk.univ....

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczny - PK Gorzów
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia, - edukacja elementarna i integracyjna, - pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia trwają 3 lata, kończą s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwenci pedagogiki (w zależności od specjalizacji) są zatrudniani m.in. jako: specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą), pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej, pracownicy domów pomocy społecznej, f...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia łacina język nowożytny Filozofia kultura antyczna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwenci pedagogiki (w zależności od specjalizacji) są zatrudniani m.in. jako: specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą), pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej, pracownicy domów pomocy społecznej, f...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia łacina język nowożytny Filozofia kultura antyczna

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...