Wyświetlam stronę 2. Znaleziono łącznie 133 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pielęgniarstwo

Wydział Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Rekrutacja jest przeznaczona dla pracujących w zawodzie absolwentów 5-letniego liceum medycznego bez względu na rok ukończenia oraz absolwentów 2,5-letniego medycznego studium zawodowego.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Nauk Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Studia I stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo”, trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Absolwent studiów licencjackich kierunku „Pielęgniarstwo” Państwowej Wyższ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Absolwent studiów pielęgniarskich na poziomie licencjackim posiada wiedzę w zakresie: - nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych; umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Współczesne polskie pielęgniarstwo znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Wraz ze zmianami zachodzącymi w życiu społecznym i oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej ulega zmianie rola zawodowa pielęgniarki. Wzbogaca się wiedza pielęgniarska, która wyznacza zmiany w pra...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Kandydaci na studia stacjonarne przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki: udzielania świadczeń w zakresie promo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski włoski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Studia w systemie stacjonarnym trwają 6 semestrów i ich program obejmuje: przedmioty kształcenia ogólnego (informatyka z elementami statystyki medycznej, język angielski, wychowanie fizyczne, wprowadzenie na rynek pracy);przedmioty podstawowe (anatomia, fizjologia, biochemia z biof...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Pielęgniarstwa
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Student podejmujący studia licencjackie musi mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia czy farmakologia. Jako absolwent tego kierunku będzie gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu,...

Akakakakakakakakakaka

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Polonijna w Częstochowie

Celem studiów na kierunku PIELĘGNIARSTWO jest profesjonalne i wszechstronne wykształcenie kadry pielęgniarek i pielęgniarzy wykazujących się odpowiedzialnością i kompetencjami zawodowymi. Studia te dostarczają wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich oraz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Gugu

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Wieloletni brak kształcenia w zawodzie pielęgniarki spowodował dobrą perspektywę zatrudnienia absolwentów - w Polsce jak i w Unii Europejskie Charakterystyka Program nauczania zgodny jest z Europejską Strategią Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i S...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Społeczno - Przyrodniczy
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęg...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Katedra Pielęgniarstwa
Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...