Wyświetlam stronę 2. Znaleziono łącznie 296 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia socjologia

Studia niestacjonarne II stopnia dwujęzyczne (polsko-angielskie)
Collegium Civitas w Warszawie

- Public Policy and Administration (z dotacją Unii Europejskiej)

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Społeczna treść mediów
- Analizy społeczne i rynkowe

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

- Zarządzanie zasobami ludzkimi
- Społeczna treść mediów
- Analizy społeczne i rynkowe

Logo_pwsz_raciborz

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Instytut Studiów Społecznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Socjologia
Specjalności:
1. Kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi 3. Media i komunikacja społeczna 4. Pracownik administracji samorządowej 5. Zarządzanie finansami w organizacji

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jedną z trzech specjalności.
Specjalność zostaje uruchomiona, gdy wybierze ją około 20 osób (jedna grupa ćwiczeniowa).

Specjalności:
+ Zarządzanie zasobami ludzkimi
+ Analizy społeczne i rynko...

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański

Studia socjologiczne są jednymi z najatrakcyjniejszych i najczęściej wybieranych przez studentów w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Pozwalają zdobywać głęboką wiedzę odnoszącą się do otaczającego świata, jak i umiejętności związane z gromadzeniem i analizowaniem tej wiedzy. Stud...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Socjologia zajmuje się obserwacją i badaniem życia społecznego i publicznego, zachowań, reakcji, obyczajowości jednostki oraz jej sposobami reagowania na wyzwania, którym musi sprostać; analizuje takie kwestie, jak np. członkostwo Polski w UE, otwarcie zagranicznych rynków pracy i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci socjologii mogą znaleźć zatrudnienie w: ośrodkach badań społecznych placówkach kulturalnych instytucjach naukowych agencjach reklamowych i PR środkach masowego przekazu.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwent socjologii dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o społeczeństwie i dyscyplin pokrewnych. Posiada umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych i konfliktów interpersonalnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jest przygotowany do...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia historia sztuki łacina
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na kierunku socjologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jednocześnie uzyskuje możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich, uzupełniających studiach magisterskich. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu socjologii, ze szcze...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Kolegium licencjackie w Białej Podlaskiej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Kolegium Licencjackie w Radomiu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- język polski oraz jeden z przedmiotów: - historia (waga 1,0) - wiedza o społeczeństwie (waga 1,0) - filozofia (waga 0,6) - geografia (waga 0,6)

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- język polski - historia (waga 1,0) wiedza o społeczeństwie (waga 1,0) filozofia (waga 0,6), geografia (waga 0,6) – jeden przedmiot Rekrutacja na II stopień studiów O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych socjologicznych i niesocjologicznych (ki...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo4

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Socjologia to studia, które dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych. Instytut So...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

To, co lubimy najbardziej w studiowaniu socjologii to to, że poznajemy siebie, zaczynamy rozumieć nasz świat, odkrywamy, że nic już nie jest tak oczywiste jak się wydawało, a ludzie stanowią najbardziej fascynujące zjawisko wszechświata. Studia socjologiczne to zupełnie nowe proble...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputero...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
wos historia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Socjologia kultury; - Socjologia stosowana; - Socjologia zdrowia. Treści kształcenia obejmują między innymi wiedzę z zakresu podstaw socjologii, psychologii społecznej, teorii socjologicznych, metod bad...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwenci socjologii mogą znaleźć zatrudnienie w: ośrodkach badań społecznych placówkach kulturalnych instytucjach naukowych agencjach reklamowych i PR środkach masowego przekazu. Specjalnosc: Socjologia samorządu terytorialnego

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia łacina język nowożytny Filozofia kultura antyczna

Logo_uw_wfis01

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Warszawski

Dlaczego Socjologia na Karowej? To my wyznaczamy standardy: pierwsze miejsce w nauczaniu socjologii w Rankingu Szkół Wyższych Tygodnika Wprost i Tygodnika Polityka to właśnie tu spotkasz autorów najlepszych podręczników do socjologii: „Wprowadzenie do socjologii” p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...