Wyświetlam stronę 2. Znaleziono łącznie 122 kierunki/ów, oraz 268 szkół policealnych.

Academy

Studia politologia

Kolegium Licencjackie w Biłgoraju
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Program specjalności obejmuje kształcenie m.in. w zakresie nauki o polityce, nauki o państwie i prawie, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, technologii informacyjnej, administracji publicznej, marketingu politycznego, samorządu i polityki lokalnej, historii polityc...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Kolegium Licencjackie w Biłgoraju
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ZASADY KWALIFIKACJI: Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. OPIS KIERUNKU: Program specjalności obejmuje kształcenie m.in. w zakresie nauki o polityce, nauki o państwie i prawie, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej, techn...

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Studia I Stopnia CEL STUDIÓW - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w instytucjach administracji i zarządzania publicznego na stanowiskach średniego szczebla KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH: - specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowe...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Studia I Stopnia CEL STUDIÓW - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w instytucjach administracji i zarządzania publicznego na stanowiskach średniego szczebla KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH: - specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowe...

Chemia

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański

Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Absolwent będzie legitymował się rozległą wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, która zapewni praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod badawczych w analityce i monitoringu środowiska, stwa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka chemia jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, a ukończenie studiów II stopnia uzyskanie tytułu zawodowego magistra ochrony środowiska. Absolwent będzie legitymował się rozległą wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, która zapewni praktyczne umieję...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka chemia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska

Studia anglojęzyczne. Podczas studiów student zdobywa wiedzę z zakresu nauk chemicznych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, a także prawnych aspektów związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem. Student realizuje projekty dotyczące rozwiązań urbanistycznych w środow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w organizacjach różnych branż i profili; przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Będzie mógł z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Budownictwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Absolwenci kierunku budownictwo posiadają podstawową wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i transportowego oraz rozumienia zasad projektowania tych obiektów, technologii i organizacji budownictwa, kierowania firma budowlaną, d...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Logo_budownictwa_i_architektury

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska

bsolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych, zastosowania nowoczesnych technologii oraz technik komputerowych. Uzyskana wiedza umożliwia pracę w biurach proj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w organizacjach różnych branż i profili; przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Będzie mógł z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Budownictwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Absolwenci kierunku budownictwo posiadają podstawową wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i transportowego oraz rozumienia zasad projektowania tych obiektów, technologii i organizacji budownictwa, kierowania firma budowlaną, d...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologicz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Opolska

Absolwenci EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ po studiach I stopnia uzyskują wiedzę niezbedną do: - rozwiązywania problemów technicznych za pomocą metod i technik inżynierskich z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych; - pracy w różnych przedsiębiorstwach or...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologicz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

I STOPIEŃ limit przyjęć – 120 czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów II STOPIEŃ limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku informatyka oraz dyplom inżyniera począt...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społeczno - Ekonomicznych
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH IM. KS. EMILA SZRAMKA W TYCHACH Al. Niepodległości 32; 43-100 Tychy; tel. (032) 327 65 51 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach im. ks. Emila Szramka w Tychach posiada szeroką ofertę edukacyjną, która może...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społeczno - Ekonomicznych
Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I NAUK SPOŁECZNYCH IM. KS. EMILA SZRAMKA W TYCHACH Al. Niepodległości 32; 43-100 Tychy; tel. 032) 327 65 51 Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach im. ks. Emila Szramka w Tychach posiada szeroką ofertę edukacyjną, która może ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna - inżynierskie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Studiując na kierunku edukacja techniczno – informatyczna student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: - eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych - inżynierii wytwarzania - inżynierii materiałowej - budowy maszyn - projektowania proce...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Nauk Technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w organizacjach różnych branż i profili; przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Będzie mógł z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik ortopeda

Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Policealna Szkoła Technik Ortopeda LZDZ dla Dorosłych w Legnicy (Legnica)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik ortopeda

Samorząd województwa
Medyczne Studium Zawodowe im. prof.St. Liebharta w Lublinie (Lublin)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik ortopeda

Samorząd województwa
Medyczne Studium Zawodowe (Parczew)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Hipoterapeu
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Legnicy (Legnica)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Anna Włażewska, ul. Ciepła 14/12; 50-524 Wrocław
Policealne Studium Geodezji i Katastru 'GEOTEST' (Wrocław)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Anna Włażewska, ul. Ciepła 14/12; 50-524 Wrocław
Policealne Studium Geodezji i Katastru 'GEOTEST' (Wrocław)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Halina Jędraszek
Policealne Studium Geodezyjne (Wrocław)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Policealne Studium Budownictwa Projektowania Architektonicznego i Geodezji (Toruń)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

ELŻBIETA WASIAK
Policealna Szkoła 'Oskar' (Świecie)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Powiat ziemski
Szkoła Policealna (Bielawa)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Nr 2 (Wrocław)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Profesja CKK Sp. z o.o.
Profesja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego (Łódź)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o.
PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr - Policealna Szkoła Zawodowa (Kraków)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 14 (Kraków)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Bożena Sugalska
Policealne Studium Menedżerskie Novum (Siedlce)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

AP Edukacja Sp. z o.o.
AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

AP Edukacja Sp. z o.o.
AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Krzysztof Turniak
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik geodeta

Krzysztof Sadrakuła
NIEPUBLICZNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE GEODEZYJNE DLA DOROSŁYCH W TARNOBRZEGU (Tarnobrzeg)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...