Wyświetlam stronę 2. Znaleziono łącznie 272 kierunki/ów, oraz 941 szkół policealnych.

Academy

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Transportu i Elektrotechniki
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Zsdg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Międzywydziałowe Studium Turystyki i Rekreacji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE limit przyjęć – 90 czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat STUDIA II STOPNIA STACJONARNE limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla studiów I ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
geografia język nowożytny

Agrobioinzynieria_nowy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Są to 3-letnie studia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia. Na kierunku tym studenci będą mo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Whibz-logo

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studia I stopnia specjalności kształcenia: Agroturystyka czas trwania: 6 semestrów (3 lata) sylwetka absolwenta: Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Powinien być przygotowany do podejmowania działalności w z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Handlowej dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomiki turystyki i dyscyplin komplementarnych. Rozwijają one umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Handlowej dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomiki turystyki i dyscyplin komplementarnych. Rozwijają one umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Handlowej dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomiki turystyki i dyscyplin komplementarnych. Rozwijają one umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Handlowej dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomiki turystyki i dyscyplin komplementarnych. Rozwijają one umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Handlowej dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomiki turystyki i dyscyplin komplementarnych. Rozwijają one umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Studium Magisterskie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Handlowej dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomiki turystyki i dyscyplin komplementarnych. Rozwijają one umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Handlowej dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomiki turystyki i dyscyplin komplementarnych. Rozwijają one umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Pedagogiczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Powinien być przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent powinien posiadać umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci po I roku studiów dokonują wyboru jednej ze specjalności: - aktywizacja turystyczna układów przestrzennych, - dziedzictwo kulturowe, - geoturystyka, - międzynarodowe hotelarstwo i gastronomia, - pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce, - przedsiębiorczość w t...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, ośrod...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos geografia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony z geografii lub biologii lub historii (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego (angielski, niemiecki, fr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Awfpoznan

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem, dietetyka w turystyce i rekreacji, ekoturystyka, technologie informacyjne w turystyce i rekreacji Studia II stopnia: - specjalności: anima...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-08-16%20(godz.%2013.53.41)

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLK.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Studia I stopnia - specjalności: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo, turystyka kulturowa z dziennikarstwem, dietetyka w turystyce i rekreacji, ekoturystyka, technologie informacyjne w turystyce i rekreacji Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1. Bad...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Images

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ st. stacjonarnych - Konkurs świadectw II STOPIEŃ - st. stacjonarnych - test kompetencji w zakresie turystyki i rekreacji – egzamin testowy z zakresu treści objętych standardami nauczania dla studiów pierwszego stopnia kierunku tury...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Logo__akademia_wychowania_fizycznego_i_sportu_im_jedrzeja_sniadeckiego_w_gdansku

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

W ramach studiów prowadzone będą począwszy od II roku studiów następujące specjalności: - Hotelarstwo - Turystyka kulturowa - Gospodarowanie w turystyce - Turystyka aktywna – wodna ze specjalizacjami: kajakarstwo, windsurfing, żeglarstwo Rekreacja ruchowa ze specjalizacjam...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Magdalena Maksymczyk-Kubicz
Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Centrum Szkolenia Technicznego (Bolesławiec)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Robert Michalski
Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna (Bielawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Marusz Miernicki
Prywatne Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Dzierżoniowie (Dzierżoniów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 (Dzierżoniów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 (Dzierżoniów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu
Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Głogowie (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu
Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Głogowie (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Teresa Konarska
Szkoła Policealna Biznesu w Głogowie (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Teresa Konarska
Szkoła Policealna Biznesu w Głogowie (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (Głogów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Andrzej Tomasik
Policealne Studium 'ATM' w Jaworze (Jawor)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Andrzej Tomasik
Policealne Studium 'ATM' w Jaworze (Jawor)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp z o.o."
Policealna Szkoła dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu 'Żak' w Kłodzku (Kłodzko)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 (Kłodzko)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
Szkoła Policealna (Bielawa)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Agata Kulmatycka
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lubaniu (Lubań)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Bożena Skrzypczak
Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Lubin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Mariusz Tomaszewski
Studium Zawodowe dla Dorosłych w Lubinie (Lubin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Towrzystwo Edukacji Bankowej S.A w Poznaniu
Szkoła Europejska 'EUROCOLLEGE' w Lubinie (Lubin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...