Wyświetlam stronę 26. Znaleziono łącznie 533 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia wychowanie fizyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych i przyrodniczych, umożliwiające kompetentne oddziaływanie na osobowość i organizm wychowanka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz przygotowania do dbałości o ciało i...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta stanowi pochodną misji Uczelni oraz przyjętej koncepcji programu i metodyki kształcenia. Podstawowymi komponentami tej sylwetki, odpowiednio do zadań są: wiedza, umiejętności praktyczne, postawy przedsiębiorcze i kreatywne, a równocześnie wrażliwe społecznie. Ta...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Socjologia zajmuje się obserwacją i badaniem życia społecznego i publicznego, zachowań, reakcji, obyczajowości jednostki oraz jej sposobami reagowania na wyzwania, którym musi sprostać; analizuje takie kwestie, jak np. członkostwo Polski w UE, otwarcie zagranicznych rynków pracy i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie działalnością socjalną

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Studia w ramach tej specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie stosowania różnych metod, technik i środków interwencji socjalnej, przywracania oraz podtrzymywania właściwych interakcji jednostek ze środowiskiem lokalnym. Studenci uzys...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie działalnością socjalną

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Studia w ramach tej specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie stosowania różnych metod, technik i środków interwencji socjalnej, przywracania oraz podtrzymywania właściwych interakcji jednostek ze środowiskiem lokalnym. Studenci uzys...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Teologiaobraz

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia pierwszego stopnia na kierunku „Nauki o rodzinie” dają wiedzę interdyscyplinarną obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiedzę z obszaru nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. P...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki informatyka łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputero...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z zastosowaniem programów komputero...

M_1267793030

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata na specjalności: - Pomoc społeczna. Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki. Program studiów realizowany jest dwustopniowo: I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3 semestr...

M_1267793030

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata na specjalności: - Pomoc społeczna. Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki. Program studiów realizowany jest dwustopniowo: I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3 semestry), ...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta stanowi pochodną misji Uczelni oraz przyjętej koncepcji programu i metodyki kształcenia. Podstawowymi komponentami tej sylwetki, odpowiednio do zadań są: wiedza, umiejętności praktyczne, postawy przedsiębiorcze i kreatywne, a równocześnie wrażliwe społecznie. Ta...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwent legitymuje się umiejętnością analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania pogłębionej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Nabywa także umiejętność komunikowania się z otoczeniem, kierowan...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwenci nabywają wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych i przyrodniczych, umożliwiające kompetentne oddziaływanie na osobowość i organizm wychowanka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego oraz przygotowania do dbałości o ciało i...

Za%c5%82%c4%85cznik%20pocztowy

Studiuj ten kierunek

Studia kursy

Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny

Lista kursów:
Administracja publiczna
Administracja sieci komputerowych
Analiza rynku
Autoprezentacja
Controlling
Dietetyka
Dydaktyka twórczości
Kompetencje menedżera
Kompozycja przestrzeni
Konflikt
Kultura języka...

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością główną wychowanie fizyczne i specjalnością dodatkową gimnastyka korekcyjna przygotowują studentów - w ciągu sześciu semestrów - do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, propozycją unikatową w skali kraju. W programie kształcenia znalazła się szeroka paleta nie tylko przedmiotów typowych dla studiów ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie sportem, turystyką i rekreacją

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Rozwój gospodarczy powoduje wzrost poziomu zaspokajania potrzeb. Rozszerza się zapotrzebowanie na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, na pomoc w organizacji czasu wolnego, na funkcjonowanie coraz większej ilości podmiotów zajmujących się problematyką sportu i rekreacji. Zarządzani...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie sportem, turystyką i rekreacją

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Rozwój gospodarczy powoduje wzrost poziomu zaspokajania potrzeb. Rozszerza się zapotrzebowanie na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, na pomoc w organizacji czasu wolnego, na funkcjonowanie coraz większej ilości podmiotów zajmujących się problematyką sportu i rekreacji. Zarządzani...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

- Dziennikarstwo i public relations - Zarządzanie kulturą - Pedagogika kultury Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, propozycją unikatową w skali kraju. W pro...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...