Wyświetlam stronę 27. Znaleziono łącznie 533 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia kulturoznawstwo

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wieluniu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - Dziennikarstwo i public relations - Pedagogika kultury - Zarządzanie kulturą Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, propozycją unikatową w s...

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wychowanie fizyczne

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością główną wychowanie fizyczne i specjalnością dodatkową gimnastyka korekcyjna przygotowują studentów - w ciągu sześciu semestrów - do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia włoska

Wydział Neofilologiczny
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunek filologia włoska oferuje dwie specjalności:
- z językiem włoskim i translatoryką - z językiem angielskim i translatoryką - kultura i cywilizacji krajów śródziemnomorskich

Studia na kierunku filologia, specjalność filologia włoska trwają 6 semestró...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Neofilologiczny
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunek Filologia hiszpańska oferuje następujące specjalizacje:
- z językiem hiszpańskim i translatoryką
- z językiem angielskim i translatoryką
- Kultura i cywilizacji krajów śródziemnomorskich

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU „FILOLOGIA”, SPECJALNO...

Logo_uap02

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Edukacji Artystycznej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Do sprawdzianu kwalifikacyjny dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie. Na sprawdzian należy przyjść z dowodem osobistym i dowodem wniesienia opłaty za sprawdzian kwalifikacyjny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie przys...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-05-24%20(godz.%2012.40.45)

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Opis: Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: dziennikarstwa, edukacji i kultury medialnej oraz public relations. Celem powołanych specjalności w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie ab...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka

Zrzut%20ekranu%202011-05-24%20(godz.%2012.40.45)

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Opis: Po pierwszym roku studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: dziennikarstwa, edukacji i kultury medialnej oraz public relations. Celem powołanych specjalności w ramach kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” jest przygotowanie ab...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia nauki o rodzinie

Wydział Studiów Edukacyjnych
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Kierunek nauki o rodzinie oferuje dwie specjalności:
- Opieka i poradnictwo rodzinne
- Kurator i mediacje rodzinne

Sylwetki absolwentów:
Studia licencjackie na kierunku NAUKI O RODZINIE mają na celu dostarczenie absolwentowi pogłębionej wiedzy na ...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - animacja kultury - techniki ruchu i tańca - prowadzenie zespołów muzycznych - edukacja muzyczna Specjalność: ANIMACJA KULTURY Sylwetka absolwenta Celem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności an...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - animacja kultury - techniki ruchu i tańca - prowadzenie zespołów muzycznych - edukacja muzyczna Specjalność: ANIMACJA KULTURY Sylwetka absolwenta Celem studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności an...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia instruktor teatralny (animator kultury)

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem podyplomowych studiów Instruktor teatralny jest kształcenie twórczych nauczycieli i osób pracujących lub mających zamiar pracować z grupami teatralnymi (dziecięcymi, młodzieżowymi, dorosłymi) w szkołach, ośrodkach kultury, szpitalach, świetlicach szkolnych, wiejskich, socjote...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia manager wieku 50+ (zarządzanie wiekiem w organizacji)

Kierunki studiów
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy w zespołach zróżnicowanych wiekowo i pod względem doświadczeń. W programie wyodrębniono obszary: psychologiczny, zarządzania i komunikacji oraz marketingowo – strategiczny. Taka konstrukcja programu...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...