Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 389 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia administracja

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społecznych
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent zawodowych (licencjackich) studiów administracyjnych jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w organach administracji rządowej, samorządowej, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Wynika to z toku st...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania i Administracji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad ety...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
wos historia geografia angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Specjalność e-administracja Absolwent kierunku administracja poprzez realizację programu zawierającego standardy kształcenia, konstrukcję rygorów, praktykę zawodową, samodzielnie przygotowywane opracowania, referaty i prezentacje, uczestnictwo w proseminariach i seminariach oraz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent kierunku administracja przygotowany jest do pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych. Posiada ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i administracji, wzbogaconą niezbędną wiedzą społeczną ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy

Wp-logo

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia z zakresu administracji pozwalają zdobyć wiedzę na temat prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, współczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, administracyjno-prawnych aspektów prow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Instytut Przedsiębiorczości
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przesiębiorczości w Łomży

CEL STUDIÓW - zdobycie wiedzy z zakresu nauk o prawie i o administracji - zdobycie podstawowej wiedzy ekonomicznej - uzyskanie umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzaj...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Instytut Społeczno-Prawny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne. Praktyki Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. Przykładowe miejsca praktyk: ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Instytut Nauk Społecznych i Informatyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Pwsz%20gorzow

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Specjalności: - Administracja publiczna Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w sektorze administracji publicznej - rządowej i samorządowej. - Administracja gospodarcza i finansowa Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w urzędach i instytucjach ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia Filozofia Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Instytut Prawa i Administracji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Eseseseses

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Specjalności: - administracja i zarządzanie w turystyce - administracja publiczna - gospodarka i finanse sektora publicznego - integracja europejska

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Po ukończeniu kierunku administracja student będzie przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej w takich dziedzinach, jak:
...

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Studia I Stopnia CEL STUDIÓW - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w instytucjach administracji i zarządzania publicznego na stanowiskach średniego szczebla KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH: - specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowe...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot

Akakakakakakakakakaka

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Interdyscyplinarny
Akademia Polonijna w Częstochowie

Celem studiów na kierunku ADMINISTRACJA jest przygotowanie nowoczesnej, profesjonalnej i wszechstronnie wykształconej kadry administracji publicznej. Studia te pozwalają zdobyć: wiedzę na temat zasad funkcjonowania administracji publicznej, mechanizmów rządzących podmiotami ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Politologii
ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu
Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Bydgoska Szkoła Wyższa
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...