Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 304 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia ekonomia

Studium Licencjackie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia, a także wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty-analityka w przedsięb...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Studium Magisterskie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia, mają możliwość wyboru następującej specjalności: - Ekonomia menedżerska (tylko studia stacjonarne) - Gospodarka i administracja publiczna - Rachunkowość i doradztwo finansowe Studenci studiów drugiego stopnia ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studia I stopnia Na kierunku Ekonomia na studiach I stopnia są oferowane trzy specjalności: - Analityk rynku, - Gospodarka publiczna - Gospodarowanie zasobami środowiska. Studia II stopnia Na studiach II stopnia oferta obejmuje następujące specjalności: - Analityk ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Na kierunku Ekonomia kształceni są specjaliści w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi, którzy zdobywają przygotowanie do przeprowadzania analiz niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji. Absolwentów tego kierunku poszukują przedsiębiorstwa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Specjalności studiów I stopnia: - ekonomia globalna i menedżerska - ekonomika pracy i zarządzanie kadrami - polityka i gospodarka żywnościowa - publicystyka ekonomiczna i public relations - specjalność ekonomiczno-socjologiczna - strategie biznesu i polityka g...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowadzan...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Administracji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Jest przygotowany do przeprowad...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki

Wns-logo

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia na kierunku ekonomia oferują studentom ciekawe zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia. Kierunek ekonomia jest skoncentrowany na analizie makroekonomicznej w zakresie finansów publicznych, teorii bankowości i rynków kapita...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka

Wztl-logo

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ekonomia jest dziedziną nauki zajmującą się gospodarowaniem w społeczeństwie ograniczonymi zapasami (czynnikami produkcji) w celu zaspokojenia potrzeb człowieka. Ekonomia jest interdyscyplinarnym podejściem do procesów gospodarczych, uwzględniającym płaszczyznę ekonomiczną, spo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Ekonomii WZPINoG prowadzi badania w zakresie agroturystyki, zarządzania przedsiębiorstwem w różnych płaszczyznach, zarządzania organizacjami, public relations, zarządzania wiedzą, badań marketingowych, business intelligence, reklamy, logistyki i kultury organ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomii i Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

- specjalność: ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw, - specjalność: gospodarka finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, - specjalność: ekonomika sektora publicznego. Studia na kierunku Ekonomia są prowadzone w Instytucie Ekonomii i Zarządzania przy wsp...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Z uwagi na duży popyt na wykształcenie o szeroko rozumianym profilu ekonomicznym, absolwenci kierunku ekonomia mają dobre perspektywy zawodowe. Studia dają wiedzę z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Informatyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Specjalność: ekonomika turystyki Praktyki Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych o różnym profilu działalności, w tym w gospodarstwach agroturystycznych, biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Specjalności: - menedżer w administracji publicznej - rachunkowość - przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...