Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Studia na kierunku Filologia Angielska dają możliwość zapoznania się z różnorodnymi aspektami dotyczącymi kultury, literatury oraz językoznawstwa angielskiego. Umożliwiają też zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego. II stopień: 1. O przyjęcie na studia II stopnia na kie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Logo21

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Wykładane przedmioty tworzą pięć podstawowych bloków tematycznych: 1. Praktyczna nauka języka angielskiego, 2. Praktyczna nauka drugiego języka obcego, 3. Wiedza o języku i komunikacji, 4. Wiedza o literaturze i kulturze a...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Na anglistyce, tak jak na każdej filologii, trzeba uczyć się na bieżąco. Najwięcej problemów sprawia językoznawstwo, fonetyka i fonologia, badająca dźwięki mowy ludzkiej. Żeby się utrzymać, trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach, zarówno wykładach, jak i ćwiczeniach. Nad fone...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studenci doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego, pogłębiają wiedzę językoznawczą, poznają historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych. Pierwszy rok jest propedeutyczny, wszystkich studentów obowiązuje jednolity program. Od drugiego roku student wybiera p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Absolwent po ukończeniu studiów licencjackich uzyskuje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz znajomość literatury anglosaskiej i zagadnień teoretycznych językoznawstwa angielskiego. Doskonali swoje umiejętności językowe w zakresie konwersacji, gramatyki praktycznej, słowni...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia historia sztuki łacina jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty jak: wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego, literatura, kultura i historia krajów anglosaskich, nauka o języku i jego odmianach, językoznawstwo oraz metodyka nauczania języka angielskieg...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Baner

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
Politechnika Koszalińska

Nazwa kierunku, to Filologia, w ramach specjalności studenci szkoleni są w jednym języku tak, by samodzielnie móc nauczać. Jednocześnie jednak student ma po trzech latach władać drugim językiem w stopniu poprawnym. Praca po studiach Absolwent może pracować wszędzie tam, gdzie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent filologii angielskiej - specjalność nauczycielska: • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka; • posiada wiedzę w zakresie historii, literat...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent specjalności filologia angielska posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Absolwent posi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalizacje: - Specjalizacja nauczycielska (Język angielski z Edukacją wczesnoszkolną) - Specjalizacja tłumaczeniowa (Translatoryka) Wszystkie studia filologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, i trwają 6 semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł lice...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Neofilologii prowadzi rekrutację na kierunek filologia w specjalności filologia angielska ze specjalizacjami (do wyboru): - translatorską (dla tłumaczy) - dziennikarską - ukrainistyczną Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze narodu docelowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. W procesie kształcenia uwzględnione zostały zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, gromadzeniem i przekazywanie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Absolwent specjalności legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdys...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Specjalizacje: - amerykanistyka Absolwenci kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja amerykanistyka uzyskują tytuł zawodowy licencjata, przygotowanie do zawodu organizatora i propagatora kultury Stanów Zjednoczonych i znajdują zatrudnienie, jako p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...