Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Studia na kierunku Filologia Angielska dają możliwość zapoznania się z różnorodnymi aspektami dotyczącymi kultury, literatury oraz językoznawstwa angielskiego. Umożliwiają też zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego. II stopień: 1. O przyjęcie na studia II stopnia na kie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Logo21

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Wykładane przedmioty tworzą pięć podstawowych bloków tematycznych: 1. Praktyczna nauka języka angielskiego, 2. Praktyczna nauka drugiego języka obcego, 3. Wiedza o języku i komunikacji, 4. Wiedza o literaturze i kulturze a...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Na anglistyce, tak jak na każdej filologii, trzeba uczyć się na bieżąco. Najwięcej problemów sprawia językoznawstwo, fonetyka i fonologia, badająca dźwięki mowy ludzkiej. Żeby się utrzymać, trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach, zarówno wykładach, jak i ćwiczeniach. Nad fone...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studenci doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego, pogłębiają wiedzę językoznawczą, poznają historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych. Pierwszy rok jest propedeutyczny, wszystkich studentów obowiązuje jednolity program. Od drugiego roku student wybiera p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku filologia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia wyposażają studenta w wysoki poziom przygotowania humanistycznego oraz dają ogólną znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru języko...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Absolwent po ukończeniu studiów licencjackich uzyskuje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz znajomość literatury anglosaskiej i zagadnień teoretycznych językoznawstwa angielskiego. Doskonali swoje umiejętności językowe w zakresie konwersacji, gramatyki praktycznej, słowni...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia historia sztuki łacina jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Wrocławski

Absolwent po ukończeniu studiów licencjackich uzyskuje wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz znajomość literatury anglosaskiej i zagadnień teoretycznych językoznawstwa angielskiego. Doskonali swoje umiejętności językowe w zakresie konwersacji, gramatyki praktycznej, słowni...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia historia sztuki łacina jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta W programie studiów znajdują się między innymi takie przedmioty jak: wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego, literatura, kultura i historia krajów anglosaskich, nauka o języku i jego odmianach, językoznawstwo oraz metodyka nauczania języka angielskieg...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Baner

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej
Politechnika Koszalińska

Nazwa kierunku, to Filologia, w ramach specjalności studenci szkoleni są w jednym języku tak, by samodzielnie móc nauczać. Jednocześnie jednak student ma po trzech latach władać drugim językiem w stopniu poprawnym. Praca po studiach Absolwent może pracować wszędzie tam, gdzie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Kolegium Języków Obcych
Politechnika Śląska w Gliwicach

Specjalności: - nauczycielska - tłumaczeniowo-biznesowa

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent filologii angielskiej - specjalność nauczycielska: • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka; • posiada wiedzę w zakresie historii, literat...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent filologii angielskiej - specjalność nauczycielska: • posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie; osiąga poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka; • posiada wiedzę w zakresie historii, literat...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia Pomorska w Słupsku

Studia I stopnia Specjalności: - filologia angielska, - filologia rosyjska z językiem angielskim (n) - filologia angielska z językiem niemieckim (n), wymagana jest znajomość j. niemieckiego na poziomie minimum podstawowym, (n) - specjalność nauczycielska Studia II st...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent specjalności filologia angielska posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Absolwent posi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalizacje: - Specjalizacja nauczycielska (Język angielski z Edukacją wczesnoszkolną) - Specjalizacja tłumaczeniowa (Translatoryka) Wszystkie studia filologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, i trwają 6 semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł lice...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...