Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 533 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwenci pedagogiki (w zależności od specjalizacji) są zatrudniani m.in. jako: specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą), pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej, pracownicy domów pomocy społecznej, f...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia łacina język nowożytny Filozofia kultura antyczna

Images

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika dysponuje rzetelną wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną, socjologiczną i historyczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy op...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski biologia wos historia geografia historia sztuki Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

6

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ specjalność: - przedszkolna z edukacją początkową - wczesnoszkolna z przedszkolną - integracyjna edukacji elementarnej - opiekuńczo-wychowawcza - kulturoznawcza - animacja kultury z arteterapią - rewalidacyjna - resocjalizacyjna - edukacja ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

Pedagogika - zespół nauk o wychowaniu, teoria działalności wychowawczej. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych. Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

specjalności: - praca socjalna - edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechnika Koszalińska

Specjalności: • Pedagogika resocjalizacyjna • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza • Pedagogika sportu i rekreacja ruchowa • Psychopedagogika • Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową • Pedagogika prewencji, patologii i zagrożeń społecznych Praca po stu...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauczycielski
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia język nowożytny

Logo_sggw_wnh

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Humanistycznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA limit przyjęć – 120 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat STUDIA II STOPNIA limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia historia

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Specjalności na kierunku: - pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna - pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna - nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - praca socjalna - doradztwo zawodowe - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Tpd

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Pedagogicznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Edukacyjno-Filozoficzny
Akademia Pomorska w Słupsku

Studia I stopnia specjalności do wyboru po I roku studiów: - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pedagogika resocjalizacyjna - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) - pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim (n) - pedagogika przedszkolna i opieka nad dziecki...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski

Wpia1

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Do wyboru specjalności: - edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie - edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień - przedszkolna i wczesnoszkolna - społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną - wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Zamiejscowy Ośr. Dyd. Nowy Sącz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Do wyboru specjalności: - edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień - przedszkolna i wczesnoszkolna - społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Student kierunku pedagogika nabywa podstawową wiedzę ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Zdobywa umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia wos historia geografia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Teologiczny ChAT
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw (brak danych o przedmiotach branych pod uwagę). Kandydaci na studia teologiczne wszystkich stopni przedkładają także rekomendację odpowiednich władz kościelnych. Specjalności studiów I stopnia: -pedagogika szkolna i opieku...

Wns-logo

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki jest jednym z ważniejszych ośrodków badań nad myślą pedagogiczną w Polsce i cenionym miejscem kształcenia pedagogów. Instytut współpracuje z uznanymi europejskimi ośrodkami naukowymi, uczestniczy w międzynarodowych projektach i programach adresowanych zarów...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Wzsw-logo

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Na studiach zawodowych pierwszego stopnia nauczanie jest realizowane w ramach czterech specjalizacji (do wyboru), w tym - dwóch nauczycielskich, Pedagogika Wczesnoszkolna; Psychopedagogika Specjalna oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza; Pedagogika Reso...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...