Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 133 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Radomska Szkoła Wyższa

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pielęgniarstwa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu o...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Medyczny
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkac...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Kolegium Nauk Medycznych - Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Zdrowie_publicznen

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

I STOPIEŃ Absolwent studiów posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz umiejętności: · świadczenia zindywidualizowanej opieki z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa; · organiz...

Zdrowie_publicznen

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

I STOPIEŃ Absolwent jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pielęgniarstwa
Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pielęgniarstwa
Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Opieki Medycznej
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Opieki Zdrowotnej
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

wydział Pielęgniarstwa
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Pielęgniarstwo, w dobie masowej emigracji zarobkowej pielęgniarek, a z drugiej strony starzejącym się europejskim społeczeństwem staje się coraz popularniejszym i potrzebnym kierunkiem studiów. Pielęgniarka/pielęgniarz - jako kompetentny profesjonalista musi podejmować decyzje d...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Zarządzania Medyczno – Humanistycznego
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pielęgniarstwo to dyscyplina praktyczna, ale również nauka z zakresu teorii i praktyki opieki nad chorym. Praca pielęgniarki obejmuje profesjonalną pielęgnację i rehabilitację osób chorych, prawidłowe wykonanie zabiegów (m. in. pomiar temperatury, ciśnienia, pobór krwi do analiz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Pielęgniarstwo to dyscyplina praktyczna, ale również nauka z zakresu teorii i praktyki opieki nad chorym. Praca pielęgniarki obejmuje profesjonalną pielęgnację i rehabilitację osób chorych, prawidłowe wykonanie zabiegów (m. in. pomiar temperatury, ciśnienia, pobór krwi do analiz...

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowa matura i matura europejska (EB) Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub dyplom matury europejskiej (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów: - język polski – egzamin pisemny na poziomie ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...