Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 336 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia prawo

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie - do usniecia
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Prawo

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa. Jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (m.in.: sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej czy notarialne...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwent Prawa może kontynuować naukę na wybranej przez siebie aplikacji, np. aplikacji adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, sądowej czy prokuratorskiej, jak też podjąć pracę w organach administracji publicznej, czy w działach prawnych prywatnych przedsiębiorców. Studenci na...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat (10 semestrów). Studia prawnicze przygotowują do podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości (sądach), organach ścigania (np. prokuraturze, policji), w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz organach admin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Jednolite studia magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat (10 semestrów). Studia prawnicze przygotowują do podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości (sądach), organach ścigania (np. prokuraturze, policji), w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz organach admin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty kierunkowe (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Logo9

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na studia przyjmowani są wszyscy chętni, którzy złożą wymagane dokumenty. Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Absolwent zyskuje wiedzę umożliwiającą pracę ...

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Student studiów magisterskich na Kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zdobędzie rozległą wiedzę z zakresu dogmatyki i teorii prawa, oraz licznych nauk pomocniczych, objętych planem kierunku studiów. Między innymi, w trakcie jednolitych, pięcioletn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ukończenie prawa otwiera przed absolwentem rozległe możliwości znalezienia ciekawej, dobrze płatnej pracy. Dla wielu osób to zarazem początek prawniczej kariery potwierdzonej kolejnymi szczeblami specjalizacji, do których droga wiedzie przez aplikacje. Absolwent jest przygotowany d...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Bg_top_1_pl

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku

Absolwent studiów posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn politycznoprawnych, o wiedzę z zakresu innych nauk społecznych, o podstawową wiedzę ekonomiczną oraz posiada umiejętn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Rzeszowski

Studia prawnicze dają absolwentowi nie tylko znakomitą orientację teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne w zakresie stanowienia i funkcjonowania prawa. Posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa,...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski wos historia

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

CEL STUDIÓW - przygotowanie do podjęcia różnych rodzajów aplikacji, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych - zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających rozumieć...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...