Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 246 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Swps

Studia psychologia dla magistrów i licencjatów

Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia dla magistrów i licencjatów

Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia dla magistrów i licencjatów

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Studia stacjonarne w języku polskim
Collegium Civitas w Warszawie

- Stosowana Psychologia Społeczna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Studia stacjonarne w języku polskim
Collegium Civitas w Warszawie

- Socjologia - Marketing, Reklama i Nowe Media - Psychologia Społeczna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Studia niestacjonarne w języku polskim
Collegium Civitas w Warszawie

- Socjologia (ogólna) - Marketing, Reklama i Nowe Media - Psychologia Społeczna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Studia niestacjonarne w języku polskim
Collegium Civitas w Warszawie

- Kultura, Media i Komunikacja Społeczna - Stosowana Psychologia Społeczna

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji i zarządzania, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna, psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju, psychologia rodziny. Studia psychologiczne to...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Stanowi klucz do zrozumienia innych ludzi i samego siebie. Instytut Psychologii daje szerokie możliwości wyboru dalszej ścieżki zawodowej w pracy psychologicznej i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia informatyka łacina kaszubski Greka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w wielu branżach, co daje dyplomowanemu psychologowi wiele możliwości rozwojowych. Absolwent psychologii w zależności od posiadanej specjalizacji znajduje zatrudnienie m.in w : firmach szkoleniowych działach personalnych firm szpitala...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski łacina angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w wielu branżach, co daje dyplomowanemu psychologowi wiele możliwości rozwojowych. Absolwent psychologii w zależności od posiadanej specjalizacji znajduje zatrudnienie m.in w : firmach szkoleniowych działach personalnych firm szpitala...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwent Psychologii jest merytorycznie przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w szkolnictwie, instytucjach akademickich, a także do pracy na stanowisku psychologa m.in. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie wychowawczo-zawodowym...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalność wybierana jest po trzecim roku studiów. Proponowane specjalności to: - psychologia kliniczna, - psychologia zdrowia i rehabilitacji, - psychologia społeczna, - psychologia wspomagania rozwoju. Każda specjalność posiada swoje plany i programy studiów. Istotą sp...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów. Grupa treści podstawowych obejmuje kształcenie w zakresie filozofii z elementami logiki, biologiczne podstawy zachowań, wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, metodologię badań psychologicznych oraz etykę z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

41607_445887545531_4019510_n

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ma nowoczesny i elastyczny system kształcenia, łączący podejście teoretyczne z praktycznym oraz dostosowany do indywidualnych zainteresowań studenta (dużo fakultetów, małe grupy, zapisy elektroniczne). Studia otwierają szerokie i różno...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia język nowożytny Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

Plan studiów obejmuje: • przedmioty kierunkowe: - wprowadzenie do psychologii, psychologia ogólna – procesy poznawcze i uczenie się, emocje i motywacja, osobowość, psychologia rozwoju człowieka, metody diagnozy psychologicznej, metodologia badań psychologicznych, psychometria...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Tpd

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...