Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 296 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent studiów licencjackich będzie przede wszystkim poprawnie przygotowanym do organizowania, gromadzenia oraz analizy i interpretacji danych empirycznych. Na ich podstawie będzie przygotowany do postawienia diagnoz dotyczących wybranych obszarów społecznej rzeczyw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski

Socjologia to nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmianę społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Socjologowie badają zarówno jedno...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Agh_wh-p

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Reguły wolnego rynku i intensywny rozwój technologiczny sprawiają, że odnalezienie własnego miejsca na rynku pracy wymaga rzetelnej wiedzy teoretycznej i konkretnych umiejętności. Wydział Humanistyczny jako jedyny, wśród wydziałów oferujących studia socjologiczne, kształci specjali...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent studiów I stopnia licencjackich posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Zasadniczym celem kierunku jest wykształcenie specjalisty w zakresie stosunków społecznych w skali makro i mikro, działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i wzrastającej złożoności życia społecznego, który potrafi: - zanalizować zachodzące przekształcenia społecz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
wos

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bytomiu
Politechnika Śląska w Gliwicach

Logo_sggw_wnh

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Humanistycznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA limit przyjęć – 150 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat STUDIA II STOPNIA limit przyjęć – 120 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia dla...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tpd

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Wns-logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Socjologii KUL jest jednym z wiodących ośrodków socjologicznych w Polsce. Instytut kształci studentów wg najnowszych programów i najlepszych wzorców, stawia na szerokie rozumienie nauk społecznych. Instytut realizuje w szerokim zakresie program dyscyplin, m.in. z zak...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Wzsw-logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia te istnieją od kilkunastu lat i cieszą się niesłabnącą popularnością. Wielu absolwentów tej Uczelni związało z nią swój los zawodowy, przechodząc z roli studenta w rolę wykładowcy czy profesora. Uczelnia ta powoli buduje swoją tradycję i historię, która „czasowo" zbiegła się...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Instytut Socjologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Socjologia Gospodarki i Internetu - Komunikacja Społeczna i Media Współczesny świat podlega gwałtownym zmianom we wszystkich aspektach życia zbiorowego i indywidualnego. Zmiany kulturowe i globalizacja życia społecznego wymuszają socjologiczną refleksję nad...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Instytut Socjologii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Osoby rozpoczynające studia na kierunku SOCJOLOGIA od drugiego semestru studiów mają do wyboru następujące specjalności: 1) PRACA SOCJALNA 2) SOCJOLOGIA RYNKU PRACY 3) SOCJOLOGIA POGRANICZA 4) KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIA Od nadchodzącego roku akademickiego P...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Instytut Socjologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii i Filologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Eseseseses

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Specjalności: - demokracja lokalna i animacja społeczna - komunikowanie społeczne - zarządzanie kapitałem ludzkim

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

CEL STUDIÓW I STOPNIA - zrozumienie procesów i mechanizmów życia społecznego, zachowań ludzi i rezultatów tych zachowań w celu wyjaśniania zjawisk otaczającego nas świata - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pełnienie funkcji menedżerskich, specjalistycznych, ko...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...