Wyświetlam stronę 3. Znaleziono łącznie 122 kierunki/ów, oraz 1726 szkół policealnych.

Academy

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, prowadzących do tytułu licencjata, jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – jako specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi, przeprowadzającego w szczególności analizy dostępnych lub tw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie budowy i eksploatacji obiektów ochrony środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych , grzewczych i gazow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Cz%20b

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa
Politechnika Częstochowska

Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu wyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Logo_budownictwa_i_architektury

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska

Studia przygotowują do wykonywania zawodu inżyniera, pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu: - wykonawstwa obiektów budowlanych, - projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, - technologii robót budowlanych oraz organizacji produkcji budowlanej, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Asd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Po ukończeniu Kierunku Zarządzanie będziesz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będziesz mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku: -...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Pwr_ppt

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria biomedyczna

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska

Absolwenci studiów I i II stopnia mają wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym informatyki medycznej, elektroniki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki inżynierskiej, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medyczne...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Wip

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Inżynierii Produkcji
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Absolwent kierunku Edukacja techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w organizacjach różnych branż i profili; przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Będzie mógł z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kierunek rolnictwo - studia pierwszego stopnia inżynierskie 3,5-letnie stacjonarne. Specjalności: - agrobiznes; - agronomia; - agroturystyka. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku rolnictwo jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Kryteria kwalifikacyjne Średnia ocen ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyższych. Do konkursu należy przedstawić indeks lub wypis ocen z indeksu wystawiony przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem. Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna - licencjackie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Studiując na kierunku edukacja techniczno – informatyczna student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: - eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych - inżynierii wytwarzania - inżynierii materiałowej - budowy maszyn - projektowania proce...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna - inżynierskie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Studiując na kierunku edukacja techniczno – informatyczna student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: - eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych - inżynierii wytwarzania - inżynierii materiałowej - budowy maszyn - projektowania proce...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna - licencjackie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Studiując na kierunku edukacja techniczno – informatyczna student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: - eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych - inżynierii wytwarzania - inżynierii materiałowej - budowy maszyn - projektowania proce...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Cz%20b

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa
Politechnika Częstochowska

Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu wyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Asd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Po ukończeniu Kierunku Zarządzanie będziesz posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będziesz mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach. Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku: -...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, prowadzących do tytułu licencjata, jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – jako specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi, przeprowadzającego w szczególności analizy dostępnych lub tw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów inżynierskich przygotowany jest do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie budowy i eksploatacji obiektów ochrony środowiska w tym: stacji uzdatniania wód, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych , grzewczych i gazow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kierunek rolnictwo - studia pierwszego stopnia inżynierskie 3,5-letnie niestacjonarne. Specjalności: agrobiznes; agronomia; agroturystyka. Absolwent studiów inżynierskich na kierunku rolnictwo jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roś...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Specjalności na kierunku: - Zarządzanie firmą Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie na poziomie wyższym z zakresu marketingu i zarządzania. Zapewniają również możliwość opanowania podstawowych technik komputerowych i dwóch języków obcych. Ukończenie tych studiów stw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Specjalności na kierunku: - Zarządzanie firmą Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie na poziomie wyższym z zakresu marketingu i zarządzania. Zapewniają również możliwość opanowania podstawowych technik komputerowych i dwóch języków obcych. Ukończenie tych studiów stw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ni

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Na kierunku budownictwo kształci się specjalistów, którzy dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują podstawy do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik gazownictwa

Samorząd województwa
Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (Łódź)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pożarnictwa

Minister ds. wewnętrznych
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (Kraków)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pożarnictwa

Minister ds. wewnętrznych
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (Kraków)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pożarnictwa

Minister ds. wewnętrznych
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (Kraków)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pożarnictwa

Minister ds. wewnętrznych
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (Częstochowa)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pożarnictwa

Minister ds. wewnętrznych
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (Poznań)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pożarnictwa

Minister ds. wewnętrznych
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (Poznań)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pożarnictwa

Minister ds. wewnętrznych
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (Poznań)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pożarnictwa

Minister ds. wewnętrznych
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (Poznań)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik wiertnik

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 12 (Wrocław)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik wiertnik

Powiat ziemski
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (Głogów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik wiertnik

Powiat ziemski
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (Głogów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik wiertnik

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica (Lębork)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik poligraf

Marianna Dragan
Niepubliczna Policealna Szkoła Poligraficzna (Warszawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik poligraf

Bożena Kucharska, Ostrożanka 1, 27-220 Mirzec
Niepubliczna Szkoła Policealna Średniego Studium Edukacyjnego w Starachowicach (Starachowice)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik poligraf

Angelika Cysewska-Kubala
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (Inowrocław)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik poligraf

AP Edukacja Sp. z o.o
AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Poznaniu (Poznań)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik teleinformatyk

Cosinus Sp. z o. o.
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COSINUS w Białymstoku (Białystok)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik teleinformatyk

Cosinus Sp. z o. o.
Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COSINUS w Białymstoku (Białystok)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...