Wyświetlam stronę 37. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logo-io

Studia orientalistyka, spec. sinologia

Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta Absolwent trzyletnich licencjackich studiów pierwszego stopnia, uzyskując tytuł licencjata na kierunku orientalistyka z jedną ze specjalności, będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie: > dziejów regionu lub kraju będącego przed...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka angielski

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia logopedia - k. unikatowy

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Absolwent logopedii pierwszego stopnia uzyskuje uprawnienia nauczyciela logopedy, przygotowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy w placówkach oświatowych. Ze względu na dodatkowy przedmiot absolwent ma uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela języka polskie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja na II stopień studiów Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych kulturoznawstwa oraz różnych kierunków humanistycznych i społecznych np. edukacja artystyc...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Studia kulturoznawcze w obecnej sytuacji cywilizacyjnej, społecznej i gospodarczej Polski oraz świata zyskują specjalną rangę. W Uniwersytecie Opolskim, stanowiąc rozwinięcie tradycji badań folklorystycznych i etnologicznych, odwołują się do dorobku historyków kultury, są też osadz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wot wos historia historia sztuki historia muzyki łacina jezyk obcy kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Studia kulturoznawcze w obecnej sytuacji cywilizacyjnej, społecznej i gospodarczej Polski oraz świata zyskują specjalną rangę. W Uniwersytecie Opolskim, stanowiąc rozwinięcie tradycji badań folklorystycznych i etnologicznych, odwołują się do dorobku historyków kultury, są też osadz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wot wos historia historia sztuki historia muzyki łacina jezyk obcy kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kultura klasyczna - k. unikatowy

Wydział Historyczny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studenci studiów I stopnia zyskują znajomość obu języków klasycznych, greki, tj. języka rozpowszechnionego w starożytności w basenie Morza Śródziemnego, z którego wyrósł współczesny język grecki, oraz łaciny, czyli języka używanego na terenie Imperium Rzymskiego, z którego wyłoniły...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- język polski – waga 0,5 - historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy, muzyka lub plastyka – waga 0,25 (jeden przedmiot) - kryterium dodatkowe (0-50 pkt) stanowi udokumentowany udział w realizacji z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wot wos historia historia sztuki historia muzyki jezyk obcy Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filoz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Zamiejscowy w Skarżysku Kamiennej
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, propozycją unikatową w skali kraju. W programie kształcenia znalazła się szeroka paleta nie tylko przedmiotów typowych dla studiów ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filoz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Na program studiów magisterskich (licencjackich I stopnia i uzupełniających magisterskich II stopnia) składają się: kanon historyczny czyli przedmioty kierunkowe i obowiązkowe dla wszystkich studentów przedmioty obowiązkowe uzupełniające kanon specjalności lub ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa posiada ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zna metody i techniki stosowane w proces...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka fizyka wos historia historia sztuki informatyka łacina angielski kultura antyczna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Na program studiów magisterskich (licencjackich I stopnia i uzupełniających magisterskich II stopnia) składają się: kanon historyczny czyli przedmioty kierunkowe i obowiązkowe dla wszystkich studentów przedmioty obowiązkowe uzupełniające kanon specjalności lub ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska. Powinien posiadać ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regiona...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Socjologiczno-Historyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent politologii to osoba, która ma znakomitą orientację w tej dziedzinie, potrafi analizować, interpretować zachodzące w niej procesy i zjawiska. Powinien posiadać ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regiona...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa posiada ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zna metody i techniki stosowane w proces...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka fizyka wos historia historia sztuki informatyka łacina angielski kultura antyczna

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studenci Socjologii zdobywają wiedzę z zakresu szczegółowych subdyscyplin Socjologii, m.in. makro i mikrosocjologii, socjologii polityki, edukacji, pogranicza, kultury, metodologii i metod badań społecznych a także filozofii i psychologii społecznej. Zasady ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - rosjoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Celem kształcenia jest przygotowanie kadr filologów rosyjskich wyposażonych w taką wiedzę z zakresu znajomości wszystkich płaszczyzn funkcjonowania społeczeństwa w ramach Federacji Rosyjskiej, która pozwoli efektywnie korzystać z narzędzi komunikacji międzykulturowej wspom...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
rosyjski

Akakakakakakakakakaka

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Interdyscyplinarny
Akademia Polonijna w Częstochowie

Oferujemy studia -pierwszego stopnia (licencjackie) - uprawniają do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Ekonomia lub na innych kierunkach studiów, -drugiego stopnia (magisterskie) - uprawniają do podjęcia studiów podyplomowych oraz studiów -trzeciego stopnia (doktoranckich) ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Studia na kierunku Kulturoznawstwo w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi są, poprzez swój interdyscyplinarny charakter, propozycją unikatową w skali kraju. W programie kształcenia znalazła się szeroka paleta nie tylko przedmiotów typowych dla studiów ...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...