Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 98 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Specjalności na studiach I stopnia: - budowa dróg - budownictwo ogólne Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technol...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo_budownictwa_i_architektury

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska

bsolwent posiada wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, kierowania procesem inwestycyjnym, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych, zastosowania nowoczesnych technologii oraz technik komputerowych. Uzyskana wiedza umożliwia pracę w biurach proj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Poznańska

Studia I stopnia: Czas trwania: 5 lat (10 semestrów) Predyspozycje kandydata: - wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki - zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych - zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa Studia II stop...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa
Politechnika Opolska

Sylwetka Absolwenta i kariera zawodowa Absolwent jest przygotowany do: - rozwiązywania klasycznych problemów inżynierii budowlanej, - zadań interdyscyplinarnych z pogranicza specjalności technicznych, - projektowania i analizy pracy konstrukcji z możliwie największym wy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Koszalińska

Rodzaj studiów: 4,5-letnie I stopnia (inżynierskie) 2-letnie II stopnia (magisterskie) Specjalności: Studia I stopnia: • Konstrukcje budowlane i inżynierskie • Budownictwo drogowe Studia II stopnia: • Konstrukcje budowlane i inżynierskie • Budownictwo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka chemia fizyka język nowożytny

Cz%20b

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa
Politechnika Częstochowska

Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu wyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Hdhxx

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania: 4,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: drogi kolejowe drogi, ulice i autostrady konstrukcje budowlane i inżynierskie technolgia i organizacja budownictwa II STOPIEŃ Czas trwania:2 lata Liczba miejsc:z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka

Logo_wis

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Czas trwania:4 lata Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: budownictwo wodne i geotechnika Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku budownictwo Studia na kierunku budownictwo (prowadzonym przez Wydział Inżynierii Środowiska) mają c...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka

Wbia

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Absolwenci w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne uzyskują podstawę do realizacji procesów budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych.. Będą przygotowani do projektowania obiektów budowlanych i konstrukcj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Studia trwają 8 semestrów. Student uzyskuje tytuł inżyniera. Praktyki W semestrze czwartym studenci odbywają 3-tygodniową praktykę ogólnobudowlaną, a w semestrze siódmym 12-tygodniową praktykę przeddyplomową. Praktyki są realizowane w najlepszych firmach budowlanych regionu e...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Wbiis

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Białostocka

Absolwent kierunku budownictwo jest przygotowany do realizacji każdego typu obiektów budowlanych, pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz kierowania firmą budowlaną. Specjalności: I stopnia - inżynieria lądowa II stopnia - inżynieria drogowa - inżynieria...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Nauk Technicznych w Ełku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Studia inżynierskie stacjonarne – 3,5 roku Studia inżynierskie niestacjonarne – 4 lata Programy nauczania są tak skonstruowane, aby wyposażyć absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się p...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Zamiejscowy Wydział Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Na kierunku Budownictwo kształci się specjalistów, którzy wykorzystując nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne posiadają podstawy do twórczej pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskic...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Zarządzania i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wobec znacznych funduszy strukturalnych UE, których Polska stała się bardzo ważnym beneficjentem na inwestycje na lata 2007-2013, budownictwo uzyskało szanse na trwały rozwój i wzrost oraz stało się realną "lokomotywą" rozwoju gospodarczego i dziedziną, która może i będzie miejscem...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Celami kształcenia na kierunku budownictwo są: - Wykształcenie specjalistów, którzy zgodnie z nabytą wiedzą i umiejętnościami uzyskują kwalifikacje do wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich jak też projektowania prostych obiektów bu...

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Nauk Technicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Specjalność: - Budownictwo ogólne Absolwent specjalności budownictwo ogólne otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera i jest przygotowany do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, placówkach naukowo-badawczych i konsultingowych, o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Inżynierii Technicznej
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Jak kształcimy? Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Podczas studiów zdobywa kwalifikacje do projektowania obiektów budowlanych i inżynierskich oraz kierowania pracami w zakresie ich wykonywania, remontów i użytkowania. Student zapoznaje się z organizacją przemysłu budo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Budownictwa
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Budownictwo ogólne - Budownictwo ekologiczne Koncepcja kształcenia w zakresie specjalności na kierunku „budownictwo" dotyczy studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Program studiów inżynierskich zapewnia realną szansę uzyskania uprawnień budowlanych prz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...