Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 304 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Specjalności: - Administracja i Finanse Sektora Publicznego, - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, - Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym, - Turystyka, - Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym. Rekrutacja jest prowadzona na p...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Nauk Ekonomicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Administracji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Humanistyczno - Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kierunek ekonomia – studia pierwszego stopnia licencjackie 3-letnie stacjonarne. Absolwent kierunku otrzymuje tytuł licencjata. Posiada rozległą wiedzę ekonomiczną i jest przygotowany do pracy w instytucjach oraz organizacjach gospodarczych, jak również administracji gospoda...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

CEL STUDIÓW: - wyposażenie absolwentów w zasadnicze elementy wiedzy ekonomicznej i umiejętności praktycznego posługiwania się tą wiedzą, tak aby profesjonalnie rozwiązywać problemy - dotyczące gospodarowania na wszystkich poziomach organizacji życia gospodarczego i społeczn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot

Akakakakakakakakakaka

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Interdyscyplinarny
Akademia Polonijna w Częstochowie

Oferujemy studia -pierwszego stopnia (licencjackie) - uprawniają do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Ekonomia lub na innych kierunkach studiów, -drugiego stopnia (magisterskie) - uprawniają do podjęcia studiów podyplomowych oraz studiów -trzeciego stopnia (doktoranckich) ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Katedra Ekonomii
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nowej Ekonomii
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia zapewniają dobycie rzetelnej wiedzy z zakresu teorii ekonomii. Mają na celu gruntowne przygotowanie absolwenta. Mają na celu gruntowne przygotowanie absolwenta do pracy na stanowisku menadżera, doradcy ekonomicznego, pracownika społecznego oraz pracownika sektora publicznego...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Brzesku
Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Społecznych
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

Studia na kierunku EKONOMIA dostarczają studentom podstawowej wiedzy mikroekonomicznej i makroekonomicznej, poszerzonej o treści merytoryczne z zakresu polityki społecznej, gospodarczej, historii myśli ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Studia uwzględniają...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Transportu
Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

EKONOMIA (studia licencjackie, trwają 6 semestrów). Studia ekonomiczne w Podkarpackiej Szkole Wyższej to intelektualne wyzwanie, dają możliwość poznania szerokiego zakresu zagadnień nowoczesnej ekonomii. Celem kształcenia na kierunku ekonomia jest przekazanie studentom wiadomości ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Społeczno - Gospodarczy
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Gospodarowanie finansami przedsiębiorstw i rachunkowość Podstawowym instrumentem w gospodarce jest pieniądz. Sprawne funkcjonowanie państwa, samorządów, przedsiębiorstw i firm oparte jest na dobrej znajomości mechanizmów rządzących finansami. Studenci tej specjalności poza szero...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomii i Technik Komputerowych
Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...