Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 746 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Neofilologii prowadzi rekrutację na kierunek filologia w specjalności filologia angielska ze specjalizacjami (do wyboru): - translatorską (dla tłumaczy) - dziennikarską - ukrainistyczną Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze narodu docelowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. W procesie kształcenia uwzględnione zostały zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, gromadzeniem i przekazywanie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Absolwent specjalności legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdys...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Specjalizacje: - amerykanistyka Absolwenci kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja amerykanistyka uzyskują tytuł zawodowy licencjata, przygotowanie do zawodu organizatora i propagatora kultury Stanów Zjednoczonych i znajdują zatrudnienie, jako p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Specjalizacje: - amerykanistyka Absolwenci kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja amerykanistyka uzyskują tytuł zawodowy licencjata, przygotowanie do zawodu organizatora i propagatora kultury Stanów Zjednoczonych i znajdują zatrudnienie, jako p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Pedagogiczno-Językowy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Specjalność: filologia angielska - nauczycielska Zdobyte umiejętności Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Filologia o specjalności filologia angielska pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: - biegłej znajomości języka angielskiego, ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Pwsz%20gorzow

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Absolwenci tej specjalności uzyskują tytuł licencjata. Po I roku studiów mają możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej ze specjalnością dodatkową: pedagogika wczesnoszkolna lub specjalizacji nienauczycielskiej: praca socjalna. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności języko...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Społeczno-Techniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Absolwent filologii angielskiej posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz szeroką wiedzę z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i cywilizacji krajów angielskiego obszaru językowego. Nabywa on również umiejętności tłumaczenia różnych typów tekstów ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Języków Obcych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Studenci zdobywają wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze z zakresu wybranego języka oraz nabywają umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Absolwenci legitymują się, zbliżoną do rodzimej, znajomością wybranego, pierwszego języka obcego. Osoby, które wybrały s...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Większość uczelni amerykańskich znajduje się w małych miasteczkach. Takim małym miasteczkiem jest również Nysa. Studenci pytani o poziom kształcenia na filologii angielskiej w PWSZ w Nysie odpowiadają, że jest on wysoki dzięki kadrze naukowej. Studia z zakresu filologii angielskie...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia I stopnia przygotowują absolwentów do pracy w szkolnictwie lub w instytucjach i przedsiębiorstwach, w zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego, wykonywania tłumaczeń ustnych lub pisemnych, prowadzenia korespondencji w języku angielskim i...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Społeczno-Inżynieryjny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Wielu ludziom "studia językowe" (studia filologiczne) kojarzą się jedynie z nauką języka obcego. Nic bardziej błędnego! Oczywiście, od nauki języka wszystko się zaczyna i na nauce języka wszystko się kończy, jednakże "po drodze" napotykamy szereg niezwykle ciekawych i istotnych zag...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologiczny
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Na kierunku Filologia, specjalność FILOLOGIA ANGIELSKA można wybrać jedną z trzech specjalizacji:

Anglistyczno - biznesowa
Translatoryka
Specjalność nauczycielska

Przebieg studiów

Nauka na studiach zawodowych (I stopnia) znajdujących się w ofercie...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...