Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 125 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia fizjoterapia

II Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowa matura i matura europejska (EB) Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub dyplom matury europejskiej (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów: - język obcy nowożytny – egzamin ustny na poz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia wos
Przedmioty obowiązkowe:
fizyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

II Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

O przyjęcie na studia wieczorowe na kierunek fizjoterapia (I stopnia) może ubiegać się osoba, która: - w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na kierunek techniki dentystyczne (I stopnia) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym lub innych Akademiach ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia wos
Przedmioty obowiązkowe:
fizyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

II Wydział Lekarski
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kandydatami mogą być osoby posiadające dyplom licencjata z kierunku fizjoterapia oraz zatrudnione w charakterze fizjoterapeuty (rehabilitanta). Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: - średnią ocenę z egzaminu licencjackiego (10%) - średnią...

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Predyspozycje: sprawność manualna, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi, cierpliwość, konsekwencja, kultura osobista, chęć pomocy innym. Kariera: absolwenci tego kierunku mogą pracować w placówkach zdrowia, w sanatoriach i uzdrowiskach, a także w ośrodkac...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Absolwenci studiów I stopnia powinni uzyskać wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinni posiadać predyspozycje ps...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Absolwenci studiów I stopnia powinni uzyskać wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinni posiadać predyspozycje ps...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena egzaminu dyplomowego i rozmowa kwalifikacyjna. Początki fizjoterapii, jako nauki, sięgają aż... 2700 roku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki można znaleźć w systemie filozoficznym Konfucjusza. Uważał on, że osiągnięcie doskonałej s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

O przyjęciu na studia II stopnia decyduje ocena egzaminu dyplomowego i rozmowa kwalifikacyjna. Początki fizjoterapii, jako nauki, sięgają aż... 2700 roku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki można znaleźć w systemie filozoficznym Konfucjusza. Uważał on, że osiągnięcie doskonałej s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Fizjoterapia to metoda leczenia, która wykorzystuje zjawisko reaktywności organizmu ludzkiego na różnorodne bodźce. Fizjoterapię można podzielić na: - balneoterapię - wykorzystuje się czynniki pochodzenia naturalnego, obecne w uzdrowiskach jak na przykład wody lecznicze czy boro...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Fizjoterapia to metoda leczenia, która wykorzystuje zjawisko reaktywności organizmu ludzkiego na różnorodne bodźce. Fizjoterapię można podzielić na: - balneoterapię - wykorzystuje się czynniki pochodzenia naturalnego, obecne w uzdrowiskach jak na przykład wody lecznicze czy boro...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Fizjoterapia to metoda leczenia, która wykorzystuje zjawisko reaktywności organizmu ludzkiego na różnorodne bodźce. Fizjoterapię można podzielić na: - balneoterapię - wykorzystuje się czynniki pochodzenia naturalnego, obecne w uzdrowiskach jak na przykład wody lecznicze czy boro...

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Zawód fizjoterapeuty to w Polsce jeden z niewielu zawodów medycznych mających tradycję kształcenia na poziomie studiów wyższych. Absolwent zdobędzie wykształcenie zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi – przede wszystki...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura" i IB) - podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu. Wymagany jest jeden przedmiot do wyboru spośród: - biologii - poziom podstawowy lub rozszerzony (poziom także do wyboru), - chem...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

O przyjęcie na kierunek fizjoterapia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku lub w innych uczelniach. Obowiązuje wewnątrzuczelniany test obejmujący znajomość zagadnień zawodowych z zak...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” składają egzamin wstępny na poziomie rozszerzonym z biologii. Egzamin wstępny, zdawany w Uczelni jest równoważny arkuszowi II (poziom rozszerzony) nowej matury. Arkusze przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna Maksymalnie można ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będą brane najwyższe oceny na świadectwie dojrzałości (poziom podstawowy) i ukończenia szkoły średniej, z przedmiotów: język polski i biologia. Ilość punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki n...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Opieki Zdrowotnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym. kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2010 przeliczają liczbę punktów uzyskanych z ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Opieki Zdrowotnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rekrutacja na II stopień studiów Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku, uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierwszego s...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię człowieka, fizjologię, etc. ora...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię człowieka, fizjologię, etc. ora...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...