Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 83 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wymagany jest jeden przedmiot do wyboru spośród: - biologii - poziom podstawowy lub rozszerzony (poziom także do wyboru), - chemii - poziom podstawowy lub rozszerzony (poziom także do wyboru). Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. "stara matura") - obowiązuje ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

O przyjęcie na kierunek Kosmetologia mogą ubiegać się osoby, które: - w 2011 roku przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego w systemie studiów stacjonarnych na kierunek Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia, Lekarski, Lekarsko - Dentystyczny w UMB lub innej Uczelni Medyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia pozwalają na przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających umiejętności z zakresu planowania i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz regeneracyjnych skóry, potrafiących ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie skóry zmienionej chorobowo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

__1140983075

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są: - przystąpić do egzaminu wstępnego z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii i chemii Egzamin wstępny, zdawany w Uczelni jest równoważny arkuszowi I (poziom podstawowy) nowej matury. Arkusze przygotowuje Cent...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

__1140983075

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są: - przystąpić do egzaminu wstępnego z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii i chemii Egzamin wstępny, zdawany w Uczelni jest równoważny arkuszowi I (poziom podstawowy) nowej matury. Arkusze przygotowuje Cent...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, w przypadku ukończenia studiów I stopnia lub tytuł zawodowy magister w przypadku ukończenia studiów II stopnia. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w gabinecie kosmetycznym, w firmie kosmetycznej lub w prz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku kosmetologia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, w przypadku ukończenia studiów I stopnia lub tytuł zawodowy magister w przypadku ukończenia studiów II stopnia. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w gabinecie kosmetycznym, w firmie kosmetycznej lub w prz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1) Kandydaci, którzy legitymują się nową maturę będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z jednego wybranego przedmiotu: - biologia – egzamin pisemny - chemia – egzamin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1) Kandydaci, którzy legitymują się nową maturę będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z jednego wybranego przedmiotu: - biologia – egzamin pisemny - chemia – egzamin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Kosmetologia jest to dziedzina medycyny zajmująca się działaniami na rzecz zdrowia i lepszego wizerunku zewnętrznego. Obejmuje przede wszystkim zapobieganie oznakom starzenia, wspomaga zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, stara się, więc spełniać oczekiwania współczesnych ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski biologia chemia jezyk obcy

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent kierunku kosmetologia będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z zakresu medycyny, chemii, farmacji, receptury i technologii leków dermatologicznych i kosmetyków, kontroli jakości i marketingu środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała. Będzie posiadał umiejętn...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Władze Uczelni, przeświadczone o istniejącej potrzebie kształcenia specjalistów z zakresu kosmetologii, kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody, przygotowały program studiów dla kierunku „kosmetologia”, starając się zapewnić swoim przyszłym studentom nie tylko kształcenie na najwyżs...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę z: dermatologii, mikrobiologii, farmakologii, fizjologii, biochemii, a ponadto składu kosmetyków, technologii wytwarzania kosmetyków, właściwości fizykochemicznych i użytkowych kosm...

Logo_02

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Zajęcia z zakresu przedmiotu kosmetologia są realizowane w wymiarze 720 godzin na studiach stacjonarnych (540 godzin ćwiczeń i 180 godzin wykładów) - co wielokrotnie przekracza liczbę godzin przewidywaną w standardach kształcenia. SPECJALNOŚCI: podologia, Spa & Wellness, wizaż i...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Celem studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Kosmetologia w GWSH jest wykształcenie specjalistów - kosmetologów, którzy posiadają szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę pozwalającą im na wykonywanie wybranych zabiegów kosmetycznych (m.in. zabiegów rewitalizacji skóry, zabi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Instytut Kosmetologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Posiadamy największy limit miejsc, a o przyjęciu decyduje konkurs świadectw. Na studiach niestacjonarnych proponujemy konkurencyjne czesne i nie wymagamy tytułu technika usług kosmetycznych. Posiadamy zaplecze dydaktyczne na najwyższym poziomie - uczelnia dysponuje trzema pracownia...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Interesujesz się technikami makijażu? Tematyka pielęgnacji urody nie jest ci obca? - wybierz studia na kosmetologii. Wykonuj zabiegi pielęgnacyjno - kosmetyczne, dowiedz się, jak skutecznie przeciwdziałać starzeniu się skóry, pomagaj innym. Kosmetologia odpowiada na potrzeby wsp...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

SYLWETKA ABSOLWENTA Kosmetolog jest wykształconym specjalistą ukierunkowanym wobec osób zdrowych, które odczuwają potrzebę poprawienia swego wyglądu i samopoczucia. Propaguje szeroko rozumiany zdrowy styl życia, na który składają się między innymi: poprawne nawyki żywieniowe, pr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos geografia

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2016.05.59)

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Trzyletnie studia wyższe pierwszego stopnia (licencjat). Absolwent kierunku kosmetologia dzięki otrzymanej wiedzy oraz opanowaniu umiejętności praktycznych w dziedzinie pielęgnowania uzyska niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzania zabieg...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia- niestacjonarne

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent magisterskich studiów uzupełniających na kierunku kosmetologia będzie: posiadać wysokie kwalifikacje i umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu podstaw nauk biomedycznych i promocji zdrowia oraz szczegółową wiedzą z zakresu kosmetologii, dostrzegać ścisł...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...