Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 533 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pedagogika

Instytut Pedagogiki
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalności: - Profilaktyka i resocjalizacja - Wychowanie przedszkolne - nowość! - Opiekuńczo - wychowawcza - Pracownik socjalny Absolwent studiów zawodowych na kierunku pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjat. Studia pedagogiczne w Państwowej Szkole Wyższej w Białe...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Nauk Edukacyjnych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

- specjalność: praca opiekuńczo - wychowawcza, - specjalność: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, - specjalność: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim. - specjalność: edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna Profil absol...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu pedagogiki umożliwiającą rozumienie procesów społecznych i ludzkich zachowań. Posiadać będą także wiedzę psychologiczną, socjologiczną, historyczną, filozoficzną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Pedagogiki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Matematyki i Informatyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Specjalności: - Opiekuńczo - wychowawcza Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do pracy w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych a w szczególności w domach ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia wot wos historia historia sztuki historia muzyki łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Pedagogiczno-Językowy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Specjalność: kształcenie zintegrowane Zdobyte umiejętności Studia na kierunku Pedagogika o specjalności kształcenie zintegrowane przygotowują twórczych, posiadających rozległą wiedzę i umiejętności praktyczne nauczycieli przedszkoli i klas I-III, których cechuje: - zna...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Specjalności: - pedagogika resocjalizacyjna - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - edukacja przedszkolna Rekrutacja na podstawie dokumentów.

Pwsz%20gorzow

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Oferowane specjalności: - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalizacja nauczycielska (specjalność dodatkowa: promocja zdrowia) Absolwenci tej specjalności uzyskują tytuł licencjata i uprawnienia do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych resortu oświaty, opieki ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Pwsz%20gorzow

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Oferowane specjalności: - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalizacja nauczycielska (specjalność dodatkowa: promocja zdrowia) Absolwenci tej specjalności uzyskują tytuł licencjata i uprawnienia do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych resortu oświaty, opieki ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Społeczno-Techniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Humanistyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Pedagogiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Specjalności nauczycielskie: - Nauczanie początkowe z językiem angielskim, - Nauczanie początkowe z językiem niemieckim, - Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim, - Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną, - Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Specjalnoś...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Instytut Pedagogiki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Eseseseses

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczny
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Specjalności: - asystent rodziny - doradztwo zawodowe i personalne - edukacja dla bepieczeństwa - edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) - edukacja elementarna z nauczaniem języka obcego - oligofrenopedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i r...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Studia na kierunku pedagogika dają absolwentom przygotowanie pedagogiczne i umożliwiają podjęcie pracy w szkolnictwie, w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, instytucjach doradztwa zawodowego i personalnego, a także instytucjach profila...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Studiów Edukacyjnych
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

Wydział Studiów Edukacyjnych oferuje studia na 2 kierunkach: Nauki o rodzinie oraz Pedagogika i w sumie 12 specjalnościach:

Pedagogika - studia I stopnia

- Wczesna edukacja z logopedią
- Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego
- Pedagogika ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Bydgoska Szkoła Wyższa
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...