Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 336 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logop

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta Absolwent stacjonarnych magisterskich studiów prawniczych będzie posiadać ogólną wiedzę z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa, znajomość doktryn polityczno-prawnych, także wiedzę z zakresu innych nauk społecznych,...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński

Studia na kierunku Prawo przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej oraz d...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski białoruski litewski ukraiński
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

Celem kształcenia w Wyższej Szkole Menedżerskiej na kierunku Prawo jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do zawodu prawnika, a zatem przygotowanie do podjęcia różnych rodzajów aplikacji, koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkic...

Wp-logo

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kadrę naukową stanowią znakomici teoretycy i praktycy prawa, wykładający na polskich i zagranicznych uczelniach. Ich wieloletnie doświadczenie i przyjazność studentom gwarantują dostęp do wiedzy na najwyższym światowym poziomie. Studia te kształcą prawników, przygotowując ich do po...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Studenci, którzy wybiorą moduł prawo medyczne, nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające dołączyć do grona specjalistów, coraz usilniej poszukiwanych na polskim i międzynarodowym rynku szybko rozwijającego się sektora medycznego. Student zdobędzie kompleksową wiedz...

Top-logo-tom

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
Uniwersytet Łódzki

Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: I rok - wstęp do prawoznawstwa, historia administracji, nauka administracji, statystyka i jej zastosowanie, ustrój organów ochrony prawnej, podstawy prawa karnego, prawo konstytucyjne, podstawy makro- i mikro ekonomii, teori...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Studenci w czasie studiów mogą pogłębiać wiedzę, poszerzać zainteresowania i zawierać nowe znajomości, uczestnicząc w pracach kilkunastu kół naukowych, takich jak m.in.: Studenckie Koło Kryminalistyków, Studenckie Koło Naukowe Młodych Prawników, Studenckie Koło Prawa Karnego Między...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia prawo kanoniczne

Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego uzyskują tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego w niżej wymienionych specjalnościach (licencjata w terminologii nauk kościelnych). - specjalność kanoniczno–cywilna Plan studiów i program nauczania w ramach specjalności kan...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Wp-logo

Studiuj ten kierunek

Studia prawo kanoniczne

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia w zakresie prawa kanonicznego na KUL mają ponad 90-letnią historię. Prowadzone są nieprzerwanie od chwili powstania Uniwersytetu w 1918 roku. Kadrę naukową Instytutu tworzą wybitni profesorowie nauk prawnych, uczeni z Polskiej Akademii Nauk, specjaliści uznani na forum międz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia prawo kanoniczne

Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia odbywają się w ramach specjalności kanonicznej. Przeznaczone są dla absolwentów wyższych seminariów duchownych oraz wydziałów teologii i prawa. Kandydaci przyjmowani są po złożeniu wymaganych dokumentów. Studia trwają 5 lat. Istnieje możliwość realizacji programu studiów w c...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo kanoniczne

Wydział Teologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

1) Specjalność: kanoniczno-cywilna Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym prawa kanonicznego oraz ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin prawa. Będzie posiadał umiejętność rozumienia tekstów prawniczych, po...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia łacina język nowożytny Filozofia kultura antyczna

Wp-logo

Studiuj ten kierunek

Studia prawo kanoniczne

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia w zakresie prawa kanonicznego na KUL mają ponad 90-letnią historię. Prowadzone są nieprzerwanie od chwili powstania Uniwersytetu w 1918 roku. Kadrę naukową Instytutu tworzą wybitni profesorowie nauk prawnych, uczeni z Polskiej Akademii Nauk, specjaliści uznani na forum międz...

Zrzut%20ekranu%202011-05-24%20(godz.%2012.40.45)

Studiuj ten kierunek

Studia prawo kanoniczne

Instytut Prawa Kanonicznego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Prawa Kanonicznego UPJPII został erygowany przez Stolicę Apostolską dnia 4 stycznia 1999 r. Instytut posiada prawo nadawania stopnia naukowego licencjata prawa kanonicznego, posiadanie którego jest niezbędnym warunkiem do obejmowania większości urzędów w sądach kościelnych...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Studia podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przygotowują profesjonalne kadry do obsługi kadr i płac. Dobra znajomość prawa pracy, w tym zagadnienia czasu pracy i odpowiedzialności materialnej pracowników, jest niezbędna dla osób zarządzających p...

Logo_wpia

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki

Kierunek ten skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich kierunku administracja oraz absolwentów jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo. Program studiów obejmuje 4 semestry t.j.: 550 godzin (w tym 360 godzin wykładów oraz 190 godzin zajęć konwersatoryjnych - semi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzywydziałowe: prawo, ekonomia i zarządzanie w działalności gospodarczej

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski

Studia zapewniają znajomość prawa, ekonomii i zarządzania w zakresie potrzebnym na średnim szczeblu zarządzania w dużych przedsiębiorstwach i na szczeblu kierowniczym w przedsiębiorstwach małych. Program tak jest skonstruowany, żeby wyposażyć słuchaczy w podstawową znajomość szerok...

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku HISTORIA pozwalają na uzyskanie szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy humanistycznej z zakresu historii a także innych nauk humanistycznych i społecznych. Nabyte umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studia trwają 6 sem...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
historia sztuki łacina język nowożytny Greka kultura antyczna
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

A

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwenci są przygotowani do w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Studia I stopnia trwają 4,4 roku. Studia II stopnia trwają 2 lata dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunku budownictwo, 2,5 roku dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunkach:architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska,mechanika i budowa maszyn. Opłata za s...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...