Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 246 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Wns-logo

Studia psychologia

Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia magisterskie z psychologii w KUL są studiami pięcioletnimi jednolitymi. Celem studiów jest zapoznanie studentów z najnowszą wiedzą psychologiczną oraz przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu psychologa. Wykłady są uzupełniane o zajęcia o charakterze ćwiczeni...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Psychologia zarządzania - Psychologia kliniczna - Psychologia polityczna

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Absolwent zdobędzie pogłębioną teoretycznie, a jednocześnie dającą się zastosować w praktyce wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, psychologii klinicznej, defektologicznej i psychoterapii, psychologii rozwojowej i wychowawczej, psychologii sądowej, wojskowej, policyjnej, psycholog...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk o Wychowaniu
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Psychologii
Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Psychologii
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii
Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji i zarządzania, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna, psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju, psychologia rodziny. Studia psychologiczne to...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE psychologia kliniczna, psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji i zarządzania, patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna, psychologia międzykulturowa i psychologia rodzaju, psychologia rodziny. Studia psychologiczne to...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Absolwent Psychologii jest merytorycznie przygotowany do prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w szkolnictwie, instytucjach akademickich, a także do pracy na stanowisku psychologa m.in. w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie wychowawczo-zawodowym, d...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Absolwent magisterskiego pięcioletniego kierunku "psychologia" otrzymuje gruntowne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa. Podczas różnych kursów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii teoretycznej (np. psychologii ogólnej, rozwojowej) oraz stosowanej...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski

Plan studiów obejmuje: • przedmioty kierunkowe: - wprowadzenie do psychologii, psychologia ogólna – procesy poznawcze i uczenie się, emocje i motywacja, osobowość, psychologia rozwoju człowieka, metody diagnozy psychologicznej, metodologia badań psychologicznych, psychometria...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychologia zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Stanowi klucz do zrozumienia innych ludzi i samego siebie. Instytut Psychologii daje szerokie możliwości wyboru dalszej ścieżki zawodowej w pracy psychologicznej i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia informatyka łacina kaszubski Greka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Absolwent zdobędzie pogłębioną teoretycznie, a jednocześnie dającą się zastosować w praktyce wiedzę z zakresu: psychologii ogólnej, psychologii klinicznej, defektologicznej i psychoterapii, psychologii rozwojowej i wychowawczej, psychologii sądowej, wojskowej, policyjnej, psycholog...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów. Grupa treści podstawowych obejmuje kształcenie w zakresie filozofii z elementami logiki, biologiczne podstawy zachowań, wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, metodologię badań psychologicznych oraz etykę z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Psychologia zarządzania - Psychologia kliniczna - Psychologia polityczna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Psychologia zarządzania - Psychologia kliniczna - Psychologia polityczna

Tpd

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...