Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 296 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Gdańska Wyższa Szkoła Administracji

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia I stopnia Specjalności: - Kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych - Socjologia komunikowania społecznego - Dziennikarstwo - Socjologia reklamy i zachowań konsumentów Studia II stopnia Specjalności: - Kierownictwo i prz...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Społeczno - Przyrodniczy
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Humanistycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia przygotowują do wykonywania zawodu socjologa na wielu stanowiskach związanych z funkcjonowaniem instytucji i struktur życia społecznego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza oraz umiejętności naszych absolwentów znajdują zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z potr...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Humanistyki i Zdrowia
Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

nie dotyczy - uczelnia bezwydziałowa
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Socjologia to jeden z kierunków, który nieustannie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studentów. Wynika to ze szczególnej specyfiki programu tych studiów, który skierowany jest przede wszystkim do ludzi aktywnych, ceniących samodzielność, zainteresowanych ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Socjologii
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania, Administracji i Informatyki
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Wshwz

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych w Nowym Sączu
Wschód - Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi

SPECJALNOŚCI: - dziennikarska (media i komunikowanie społeczne) - praca socjalna Studia trwają 3 lata i obejmują 6 semestrów nauki. Plan studiów stacjonarnych przewiduje 2.220 godzin zajęć dydaktycznych oraz 3 tygodnie obowiązkowych praktyk zawodowych. Plan studiów niestacjo...

Wsb_logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Finansów i Bankowości
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Brak informacji na stronie uczelni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Specjalności: Socjologia Zarządzania i Rozwoju Regionalnego - studia z EFS

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Absolwenci kierunku SOCJOLOGIA mogą podjąć pracę w: - ośrodkach badawczych - uczelniach i instytucjach naukowych - szkołach - środkach masowego przekazu - instytucjach kulturalnych - ośrodkach pomocy społecznej - przedsiębiorstwach oraz administracji państwowej i samor...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę z zakresu: socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych, ogólnej metodologii nauk, diagnozowania, wyjaśniania i interpretacji zjawisk społecznych, dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego. Dysponuje ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Humanistycznych
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Katedra Socjologii
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...