Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 122 kierunki/ów, oraz 114 szkół policealnych.

Ni

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Na kierunku budownictwo kształci się specjalistów, którzy dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskują podstawy do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

W ramach studiów I stopnia jest specjalność: - budownictwo ogólne Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Wzsw-logo

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Specjalizacje na studiach: zasoby wodne-ich zanieczyszczenie i uzdatnianie, ochrona i inżynieria w obrębie zasobów leśnych, rekultywacja terenów zdegradowanych. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska jest merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów techniczn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Specjalności na studiach I stopnia: - budowa dróg - budownictwo ogólne Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technol...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Ni

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Absolwent studiów na kierunku ochrona środowiska posiądzie ogólną wiedzę przyrodniczo-techniczną oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, j...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Ni

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Absolwent studiów na kierunku ochrona środowiska posiądzie ogólną wiedzę przyrodniczo-techniczną oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą oraz odpadami, j...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA początek zajęć – semestr zimowy uzyskany tytuł – inżynier limit przyjęć – 12 czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów STUDIA II STOPNIA S limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia d...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona dóbr kultury

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Studia II stopnia: Ochrona dóbr kultury - gwarantują solidne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do profesji zabytkoznawcy i muzealnika. Dają pełne rozeznanie w procesach kształtowania się dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwa obejmującego obok zabytków...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona dóbr kultury

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Studia II stopnia: Ochrona dóbr kultury - gwarantują solidne teoretyczne i praktyczne przygotowanie do profesji zabytkoznawcy i muzealnika. Dają pełne rozeznanie w procesach kształtowania się dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwa obejmującego obok zabytków...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologicz...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologicz...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Matematyczno-Fizyczny
Uniwersytet Szczeciński

Dostosowany do europejskiego rynku pracy plan trzyletnich studiów umożliwia studentom uzyskanie profesjonalnych umiejętnosci w zakresie techniki i informatyki. Program studiów obejmuje ponad 60% standardów nauczania kierunków elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja i inform...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia informatyka

Logo_s

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów pierwszego stopnia powinni posiadać wiedzę z zakresu chemii oraz wykazać biegłość w wybranej specjalności. Absolwent powinien umieć dyskutować na tematy chemiczne zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, posiadać umiejętności pozwa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Podstawowe wykształcenie absolwentów kierunku stanowi gruntowna wiedza z matematyki, metod numerycznych i programowania poszerzona o wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, grafiki komputerowej, komunikacji człowiek-komputer oraz podstaw sztuczn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo_wpt

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Podstaw Techniki
Politechnika Lubelska

Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna to kierunek, który można studiować w Politechnice Lubelskiej od 1989 roku. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym umożliwiającym uzyskanie tytułu inżyniera oraz następnie po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia tytułu magistra inży...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach

Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci tego makrokierunku studiów uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej i...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Logo1915

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Studia I stopnia – inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia – magisterskie 3 semestry Specjalności : -budownictwo energooszczędne (tylko na studiach I stopnia) -inżynieria komunikacyjna -inżynieria produkcji budowlanej -konstrukcje budowlane i inżynierskie Studia prow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydział Rolnictwa i Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STUDIA I STOPNIA limit przyjęć – 150 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3,5 roku/7 semestrów uzyskany tytuł – inżynier STUDIA II STOPNIA limit przyjęć – 105 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardami kształcenia na...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych. Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Instytut Rolnictwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

- specjalność: agronomia, - specjalność: przetwórstwo rolno - spożywcze, - specjalność: ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej Profil absolwenta Absolwent studiów inżynierskich na kierunku rolnictwo wykazuje się wiedzą z zakresu technologii produkcji rolniczej; pos...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

AP Edukacja sp zo.o.
AP Edukacja Szkoła Policealna dla Dorosłych we Wrocławiu (Wrocław)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Krzysztof Turniak NOVA Centrum Edukacyjne
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa we Wrocławiu (Wrocław)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

OMEGA Europejskie Centrum Rozwoju Sp. z o.o.
OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego (Wrocław)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Agnieszka Świerkocka
Policealne Studium Gastronomiczno-Hotelarskie (Wrocław)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Informatyczno-Ekonomiczne X ORGANIZACJA USŁUG GASTRONOMICZNYCH (Wrocław)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
Policealna Szkoła Sztuki Kulinarnej i Kelnerskiej TSPS (Toruń)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Hanna Weber
Policealne Studium Zawodowe Turystyki i Hotelarstwa (Toruń)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Agnieszka Skiba
Policealna Szkoła Zawodowa 'ETAT' w Lublinie (Lublin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

JACEK ALEKSANDER PIOTROWSKI
DWULETNIA POLICEALNA SZKOŁA VIP (Łódź)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

JACEK ALEKSANDER PIOTROWSKI
DWULETNIA POLICEALNA SZKOŁA VIP (Łódź)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Monika Sikora Małgorzata Kopeć tworzące Spółkę Ośw
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Spółki Oświatowej Prymus (Łódź)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Samorząd województwa
Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (Łódź)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych (Piotrków Trybunalski)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Adam Zjwiony
Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Sokrates' (Radomsko)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Powiat ziemski
Szkoła Policealna Nr 2 w Chrzanowie (Chrzanów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej O/R Kielce
Niepubliczna Zaoczna Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych (Kraków)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Krzysztof Turniak
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Krakowie (Kraków)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

OMEGA Europejskie Centrum Rozwoju sp zoo
OMEGA Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowegodla Dorosłych (Kraków)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik organizacji usług gastronomicznych

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o.
PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr - Policealna Szkoła Zawodowa (Kraków)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...