Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 272 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Humanistyki i Zdrowia
Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Przedsiębiorczości
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Kierunek turystyka i rekreacja ze specjalnością hotelarstwo to studia trwające sześć semestrów kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata. Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i o...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Katedra Turystyki
Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Rekreacji
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zarządzania i Marketingu
Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

Wbwbw

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Specjalności: Hotelarstwo Obsługa Ruchu Turystycznego Turystyka Międzynarodowa Turystyka Aktywna- Nowość Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Bankowej składają w Biurze Informacji i Rekrutacji następujące dokumenty: a) podanie o pr...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Finansów i Ząrzadzania
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Specjalności: Hotelarstwo Turystyka Międzynarodowa Turystyka Uzdrowiskowa i SPA Turystyka Aktywna Turystyka Biznesowa

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Profile kształcenia: - Hotelarstwo i gastronomia - Turystyka aktywna Absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja mogą podjąć pracę w: - przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach turystycznych, - podmiotach samorządowych i gospodarczych, - ośrodkach wypoczynk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Stosunków Zagranicznych i Relacji Publicznych
Uczelnia Vistula w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Turystyki i Geografii
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Studenci podejmujący studia I i II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja powinni charakteryzować się wysoką kulturą osobistą i umiejętnością pracy z ludźmi. Studia mają za zadanie przygotowanie specjalistów, zdolnych do organizowania i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwa...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta stanowi pochodną misji Uczelni oraz przyjętej koncepcji programu i metodyki kształcenia. Podstawowymi komponentami tej sylwetki, odpowiednio do zadań są: wiedza, umiejętności praktyczne, postawy przedsiębiorcze i kreatywne, a równocześnie wrażliwe społecznie. Ta...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...