Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 1167 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia zarządzanie podmiotami leczniczymi

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie podmiotami leczniczymi

Wydział Zamiejscowy w Łomży
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia nowoczesne zarządzanie kulturą

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie podmiotami leczniczymi

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie podmiotami leczniczymi

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Kierunek ten jest odpowiedzią Wydziału Mechanicznego na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów mechaników o pogłębionej wiedzy z dziedziny: ekonomii, technik wytwarzania, organizacji oraz zarządzania. Duży nacisk skierowany jest także na opanowanie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Oiz%20a

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, uzyskuje w Politechnice Łódzkiej wykształcenie o charakterze interdyscyplinarnym. Łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketingu, finansów i komputerowego wspomagania podejmowania decyzji ze znajomością podstaw wiedz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

INŻYNIER w zakresie specjalności:
– logistyka przedsiębiorstwa – zarządzanie przedsiębiorstwem
– produkcja kosmetyków
– produkcja mediów energetycznych
MAGISTER INŻYNIER w zakresie specjalności:
– produkcja mebli
– zarządzanie przedsiębiorstwem prod...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Kierunek ten jest odpowiedzią Wydziału Mechanicznego na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów mechaników o pogłębionej wiedzy z dziedziny: ekonomii, technik wytwarzania, organizacji oraz zarządzania. Duży nacisk skierowany jest także na opanowanie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Oiz%20a

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Inżynier, absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" zdobywa niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania i produkcji, łącząc je z umiejętnościami dokonywania analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Oiz%20a

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji (j.ang.)

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka

Studia prowadzone w języku angielskim - spec. Business and Technology. Cele kształcenia Struktura przedmiotów oraz ich szczegółowe treści programowe są tak ukształtowane, iż w przyszłej pracy zawodowej zapewniają absolwentowi: ­- przeprowadzenie diagnozy stanu organizacyj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Oiz%20a

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji (j.francuski)

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Łódzka

Studia prowadzone w języku francuskim - Gestion et technologie. Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, uzyskuje w Politechnice Łódzkiej wykształcenie o charakterze interdyscyplinarnym. Łączy wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania i marketin...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Ife_logo

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Politechnika Łódzka

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie logistyką w biznesie

Wydział Zamiejscowy w Chełmie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie bezpieczeństwem informacji niejawnych

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...