Wyświetlam stronę 5. Znaleziono łącznie 98 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia budownictwo

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zapewnią wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskają podstawę do pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, a zwłaszcza realizacji obie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Budownictwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Absolwenci kierunku budownictwo posiadają podstawową wiedzę z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i transportowego oraz rozumienia zasad projektowania tych obiektów, technologii i organizacji budownictwa, kierowania firma budowlaną, d...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci Wydziału Budownictwa otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w dziedzinie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Zrzut%20ekranu%202011-05-10%20(godz.%2011.17.31)

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Specjalności wybierane w trakcie studiów: budownictwo komunikacyjne; budownictwo ogólne. Interesujący kierunek studiów kandydat określa w IRK w podaniu-ankiecie; kandydat, w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, ma prawo określić do trzech kierunków na każdym ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-05-10%20(godz.%2011.17.31)

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Specjalności wybierane w trakcie studiów: budownictwo komunikacyjne; budownictwo ogólne. Interesujący kierunek studiów kandydat określa w IRK w podaniu-ankiecie; kandydat, w ramach jednej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, ma prawo określić do trzech kierunków na każdym ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Techniczny
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo spec. energooszczędne budownictwo

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Wyczerpujące się światowe złoża paliw kopalnych (gaz, ropa, węgiel) oraz zmiany klimatyczne wywołane emisją dwutlenku węgla, zmuszają ludzkość do podjęcia odpowiednich działań. Obecnie najwięcej energii zużywa budownictwo (ok. 40 % produkowanej energii). Właśnie w budownict...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo spec. energooszczędne budownictwo

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Wyczerpujące się światowe złoża paliw kopalnych (gaz, ropa, węgiel) oraz zmiany klimatyczne wywołane emisją dwutlenku węgla, zmuszają ludzkość do podjęcia odpowiednich działań. Obecnie najwięcej energii zużywa budownictwo (ok. 40 % produkowanej energii). Właśnie w budownict...

Hdhxx

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo w języku angielskim

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: bez specjalności Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku budownictwo Budownictwo to jedna z priorytetowych dziedzin gospodarki, a inżynier budownictwa to jeden z n...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-05-10%20(godz.%2011.17.31)

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo (kierunek wojskowy)

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne: posiada obywatelstwo polskie posiada świadectwo dojrzałości nie jest karana sądownie posiada odpowiednią zdolność fizyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka angielski

A

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - inżynieria architektoniczna ( j.ang)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Studia prowadzone w języku angielskim - Architecture engineering Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na makrokierunku Inżynieria Architektoniczna otrzymuje tytuł inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Studia I stopnia trwają 4 lata. Studia II stopnia trwają 2 lata dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunku inżynieria środowiska, 2,5 roku dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunkach: architektura i urbanistyka, budownictwo,mechanika i budowa maszyn. Opłata za st...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia architektura i urbanistyka

Wydział Architektury
Politechnika Śląska w Gliwicach

Kandydaci na studia II stopnia, przyjmowani są na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych w wyniku dwuetapowego procesu rekrutacji: 1) etap I - wynik ukończenia studiów I stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka lub na kierunku Budownictwo, w specjalności Budowlano-Arc...

Wbia

Studiuj ten kierunek

Studia architektura i urbanistyka

Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dodatkowe kryterium kwalifikacyjne - Egzamin kwalifikacyjny z uzdolnień plastycznych (rysunek z natury, test z wyobraźni przestrzennej). Przykładowe przedmioty w toku studiów: • język obcy; technologie informacyjne, • matematyka; geometria wykreślna; mechan...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Wbia

Studiuj ten kierunek

Studia architektura i urbanistyka

Wydział Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Przykładowe przedmioty w toku studiów: • język obcy; technologie informacyjne, • matematyka; geometria wykreślna; mechanika budowli; fizyka budowli; • techniki komputerowe w projektowaniu (CAD, GIS); etyka zawodu architekta; ustawodawstwo architektoniczno-budowlane; ...

Pwr_jelenia

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze
Politechnika Wrocławska

Absolwenci Wydziału Mechanicznego znajdują zatrudnienie nie tylko w przemyśle maszynowym, ale także w innych branżach przemysłu, poczynając od nowoczesnej elektroniki i przemysłu komputerowego poprzez różnego rodzaju przetwórstwo, budownictwo, transport, technikę zaplecza medyczneg...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Images%20(2)

Studiuj ten kierunek

Studia technologie i systemy bezpieczeństwa

Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska

Od roku akademickiego 2009/2010 na Politechnice Gdańskiej uruchomione zostały studia międzykierunkowe poświęcone szeroko pojętym problemom bezpieczeństwa obiektów przemysłowych, infrastruktury, informacji i środowiska naturalnego. Na międzykierunku utworzonych jest kilka specjalno...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunek Inżynieria środowiska obejmuje studia I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) pozwalające na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnej do projektowania, wykonawstwa, eksploatacji i oceny działania urządzeń i obiektów technicznych, tworzących system infrastruk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...