Wyświetlam stronę 5. Znaleziono łącznie 133 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia pielęgniarstwo

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska w Słupsku

Podstawą przyjęcia na studia są: - konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający średnią ocen z przedmiotów maturalnych, (kandydaci z "nową maturą" przyjmowani są w pierwszej kolejności); - ocenę z przygotowania zawodowego na dyplomie; - aktualne prawo wykonywania zawodu pie...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Celem studiów pielęgniarskich jest poznanie przez studentów tajników ludzkiego ciała i nauczenia ich odpowiadać na potrzeby organizmu.

Zakres umiejętności:
Student poznaje pielęgniarstwo jako sztukę działania: profesjonalne pielęgnowanie, sprawne zabiegi pielęgniarski...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Celem studiów pielęgniarskich jest poznanie przez studentów tajników ludzkiego ciała i nauczenia ich odpowiadać na potrzeby organizmu.

Zakres umiejętności:
Student poznaje pielęgniarstwo jako sztukę działania: profesjonalne pielęgnowanie, sprawne zabiegi pielęgniarski...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Celem studiów pielęgniarskich jest poznanie przez studentów tajników ludzkiego ciała i nauczenia ich odpowiadać na potrzeby organizmu.

Zakres umiejętności:
Student poznaje pielęgniarstwo jako sztukę działania: profesjonalne pielęgnowanie, sprawne zabiegi pielęgniarski...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Zdrowia
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent kierunku studiów PIELĘGNIARSTWO uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Łączy wiedzę w zakresie nauk społecznych, medycznych i pielęgniarskich z umiejętnością sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną, opartą na zasadach etyk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

STUDIA POMOSTOWE Pielęgniarstwo, w dobie masowej emigracji zarobkowej pielęgniarek, a z drugiej strony starzejącym się europejskim społeczeństwem staje się coraz popularniejszym i potrzebnym kierunkiem studiów. Pielęgniarka/pielęgniarz - jako kompetentny profesjonalista musi ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Kandydaci na studia niestacjonarne przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Kierunek pielęgniarstwo przygotowuje teoretycznie i praktycznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską w ochronie zdrowia. Studenci zdobywają wykształcenie konieczne do podjęcia pracy klinicznej, samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich w różnych placówkac...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

eżeli nie jesteś osobą obojętną, lubisz ludzi i czerpiesz radość z tego, że możesz komuś pomóc, powinieneś studiować pielęgniarstwo. Studia u nas to: wykwalifikowana kadra, bardzo dobra baza dydaktyczna, profesjonalne praktyki zawodowe, wspaniała atmosfera oraz wiedza i umiejętnośc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pielęgniarstwa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej posługując się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu o...

Zrzut%20ekranu%202011-02-03%20(godz.%2010.00.15)

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kierunek pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia licencjackie 3-letnie niestacjonarne pomostowe, które trwają: trzy semestry – dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły naukę w roku s...

Gugu

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Wieloletni brak kształcenia w zawodzie pielęgniarki spowodował dobrą perspektywę zatrudnienia absolwentów - w Polsce jak i w Unii Europejskie Charakterystyka Program nauczania zgodny jest z Europejską Strategią Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szko...

Akakakakakakakakakaka

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Polonijna w Częstochowie

Celem studiów na kierunku PIELĘGNIARSTWO jest profesjonalne i wszechstronne wykształcenie kadry pielęgniarek i pielęgniarzy wykazujących się odpowiedzialnością i kompetencjami zawodowymi. Studia te dostarczają wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich oraz s...

Wpia2

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielani...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Humanistyczno-Artystyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Student podejmujący studia licencjackie musi mieć żadnego przygotowania medycznego, ponieważ w programie nauczania znalazły się przedmioty podstawowe, takie jak anatomia, fizjologia czy farmakologia. Jako absolwent tego kierunku będzie gruntownie przygotowany do wykonywania zawodu,...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Wsbip

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo (pomostowe)

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo w systemie niestacjonarnym tzw „pomostowe” organizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r., przeznaczone dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych ora ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo - niestacjonarne

Wydział Nauk Medycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zapotrzebowanie na pielęgniarki jest bardzo duże – zwłaszcza, że wiele osób decyduje się teraz na wyjazd za granicę. Już po ukończeniu studiów licencjackich -można podjąć pracę w zawodzie. Absolwent może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka język nowożytny

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi rekrutację na: - A B. 2 - semestralne lub 1150 – godzinne studia zawodowe – dostępne dla pielęgniarek i pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, - C 3 - semestralne stud...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...