Wyświetlam stronę 5. Znaleziono łącznie 122 kierunki/ów, oraz 945 szkół policealnych.

Academy

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Turystyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

- specjalność: turystyka - specjalizacja: aeroturystyka, - specjalizacja: turystyka zrównoważona Profil absolwenta Całościowe i kompleksowe podejście do procesu kształcenia w zakresie turystyki i rekreacji pozwala na wyposażenie absolwenta specjalności we wsz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona dóbr kultury

Wydział Architektury
Sopocka Szkoła Wyższa

Studia na kierunku Ochrony Dóbr Kultury zawierają bogaty program tematyczny i zapewniają uzyskanie podstaw wiedzy w zakresie zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa; edukacji kulturalnej; upowszechniania wiedzy o lokalnych i regionalnych zasobach dziedzictwa kulturowego; do...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Nauk Technicznych w Ełku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Studia inżynierskie stacjonarne – 3,5 roku Studia inżynierskie niestacjonarne – 4 lata Programy nauczania są tak skonstruowane, aby wyposażyć absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się p...

Logo1915

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

Studia I stopnia – inżynierskie 8 semestrów i studia II stopnia – magisterskie 3 semestry Specjalności : -budownictwo energooszczędne (tylko na studiach I stopnia) -inżynieria komunikacyjna -inżynieria produkcji budowlanej -konstrukcje budowlane i inżynierskie Studia prowadzo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydział Rolnictwa i Biologii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

I STOPIEŃ limity przyjęć – 90 Warszawa 60 ZOD Łowicz początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 4 lata/8 semestrów uzyskany tytuł – inżynier odpłatność II STOPIEŃ limit przyjęć – 75 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z zakresu przedmiotów objętych standardam...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Studiując na kierunku edukacja techniczno – informatyczna student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: - eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych - inżynierii wytwarzania - inżynierii materiałowej - budowy maszyn - projektowania proce...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Studiując na kierunku edukacja techniczno – informatyczna student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: - eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych - inżynierii wytwarzania - inżynierii materiałowej - budowy maszyn - projektowania proce...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia położnictwo

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa. Posiada umiejętności: - organizowania i nadzorowania opieki położniczo-ginekologicznej i pielęgniarskiej, - wdrażania do praktyki najnowszej wiedzy, - współpracy z członkami zespołu w zakresie dos...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Instytut Rolnictwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

- specjalność: agronomia, - specjalność: przetwórstwo rolno - spożywcze, - specjalność: ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej Profil absolwenta Absolwent studiów inżynierskich na kierunku rolnictwo wykazuje się wiedzą z zakresu technologii produkcji rolniczej; pos...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Instytut Turystyki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

- specjalność: turystyka - specjalizacja: aeroturystyka, - specjalizacja: turystyka zrównoważona Profil absolwenta Całościowe i kompleksowe podejście do procesu kształcenia w zakresie turystyki i rekreacji pozwala na wyposażenie absolwenta specjalności we wsz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie działalnością socjalną

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Studia w ramach tej specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie stosowania różnych metod, technik i środków interwencji socjalnej, przywracania oraz podtrzymywania właściwych interakcji jednostek ze środowiskiem lokalnym. Studenci uzys...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie spec. zarządzanie działalnością socjalną

Instytut Zarządzania
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Studia w ramach tej specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie stosowania różnych metod, technik i środków interwencji socjalnej, przywracania oraz podtrzymywania właściwych interakcji jednostek ze środowiskiem lokalnym. Studenci uzys...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Matematyczno-Fizyczny
Uniwersytet Szczeciński

Dostosowany do europejskiego rynku pracy plan trzyletnich studiów umożliwia studentom uzyskanie profesjonalnych umiejętnosci w zakresie techniki i informatyki. Program studiów obejmuje ponad 60% standardów nauczania kierunków elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja i inform...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Nauk Technicznych w Ełku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Studia inżynierskie stacjonarne – 3,5 roku Studia inżynierskie niestacjonarne – 4 lata Programy nauczania są tak skonstruowane, aby wyposażyć absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się p...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Podstawowe wykształcenie absolwentów kierunku stanowi gruntowna wiedza z matematyki, metod numerycznych i programowania poszerzona o wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, grafiki komputerowej, komunikacji człowiek-komputer oraz podstaw sztuczn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Ssw

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona dóbr kultury

Wydział Architektury
Sopocka Szkoła Wyższa

Studia na kierunku Ochrony Dóbr Kultury zawierają bogaty program tematyczny i zapewniają uzyskanie podstaw wiedzy w zakresie zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa; edukacji kulturalnej; upowszechniania wiedzy o lokalnych i regionalnych zasobach dziedzictwa kulturowego; do...

Logo_wf_m

Studiuj ten kierunek

Studia zastosowanie fizyki w biologii i medycynie: specjalność fizyka medyczna

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski

Studia kończą się nadaniem tytułu licencjata. Absolwent kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie będzie posiadać wiedzę w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii i technologii informatycznych oraz umiejętność stosowania metod i narzędzi nauk matematy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Logo_wf_m

Studiuj ten kierunek

Studia zastosowanie fizyki w biologii i medycynie: specjalność neuroinformatyka

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski

Studia kończą się nadaniem tytułu licencjata. Absolwent kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie będzie posiadać wiedzę w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii i technologii informatycznych oraz umiejętność stosowania metod i narzędzi nauk matematy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
Dowolny przedmiot
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia język francuski w biznesie i turystyce

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Studia I stopnia na kierunku Filologia, specjalność Filologia francuska z językiem francuskim od poziomu początkowego – język francuski w biznesie i turystyce, specjalizacja nienauczycielska, trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają chara...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia język niemiecki w biznesie i turystyce

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Studia I stopnia na kierunku Filologia, specjalność Filologia germańska – język niemiecki w biznesie i turystyce, specjalizacja nienauczycielska, trwają 3 lata (6 semestrów) i są prowadzone w systemie stacjonarnym. Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzysk...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik elektroenergetyk transportu szynowego

WCE MATEL SERVICE
Warszawskie Centrum Edukacyjne 'Matel Service' Szkoła Policealna dla Dortosłych (Warszawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik nawigator morski

Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.
Szkoła Morska w Gdyni (Gdynia)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik nawigator morski

Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu
Policealna Szkoła Morska (Szczecin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik mechanik okrętowy

Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.
Szkoła Morska w Gdyni (Gdynia)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik mechanik okrętowy

Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu
Policealna Szkoła Morska (Szczecin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik przeróbki kopalin stałych

Henryk Zdziebło
Niepubliczna Szkoła Policealna Biznesu i Informatyki dla Dorosłych 'Notus' (Jastrzębie Zdrój)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik transportu drogowego

Warmińsko-Mazurska Fundacja BRD
Policealne Studium Transportu Drogowego (Ełk)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik transportu drogowego

Warmińsko-Mazurska Fundacja BRD
Policealne Studium Transportu Drogowego (Ełk)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Magdalena Maksymczyk-Kubicz
Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Centrum Szkolenia Technicznego (Bolesławiec)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Robert Michalski
Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna (Bielawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Marusz Miernicki
Prywatne Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Dzierżoniowie (Dzierżoniów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 (Dzierżoniów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3 (Dzierżoniów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu
Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Głogowie (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu
Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Głogowie (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Teresa Konarska
Szkoła Policealna Biznesu w Głogowie (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Teresa Konarska
Szkoła Policealna Biznesu w Głogowie (Głogów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (Głogów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Andrzej Tomasik
Policealne Studium 'ATM' w Jaworze (Jawor)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...