Wyświetlam stronę 5. Znaleziono łącznie 3303 kierunki/ów, oraz 46 szkół policealnych.

Binoz

Studia biotechnologia

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta W wyniku zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk biologicznych, chemicznych i inżynieryjnych absolwent kierunku jest przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania konkretnych technik biotechnologicznych umożliwiających: selekcję i ukierunkowaną mod...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
biologia chemia fizyka

Reklamy Google

Tekstylia

Studiuj ten kierunek

Studia włókiennictwo

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwenci inżynierskich studiów pierwszego stopnia obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych: fizyki, chemii, informatyki, posiadają wiedzę ogólno- włókienniczą z zakresu nauk o włóknie, chemicznej obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo, sieradz

Wydzial Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - ZOD
Politechnika Łódzka

Studia trwają 4,5 roku, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele Cele kształcenia Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudni...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studia na kierunku Administracja wyposażają w ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz w podstawową wiedzę ekonomiczną.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - Bezpieczeństwo pracy w przemyśle Specjalność wybiera się po I roku studiów. Na obu specjalnościach realizowane są przedmioty kształcenia nauczycieli. Sylwetka absolwenta Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólna z z...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo i higiena pracy

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - Bezpieczeństwo pracy w przemyśle Specjalność wybiera się po I roku studiów. Na obu specjalnościach realizowane są przedmioty kształcenia nauczycieli. Sylwetka absolwenta Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólna z z...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka (j.ang.)

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Łódzka

Studia prowadzone w języku angielskim - information technology. Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów powinni przyswoić wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinni ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalnościach:
- inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego (IBTM)
- technologie i systemy nawigacyjne (TiSN)

Binoz

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta W wyniku zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk biologicznych, chemicznych i inżynieryjnych absolwent kierunku jest przygotowany praktycznie i teoretycznie do stosowania konkretnych technik biotechnologicznych umożliwiających: selekcję i ukierunkowaną mod...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Studia I stopnia trwają 4,4 roku. Studia II stopnia trwają 2 lata dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunku budownictwo, 2,5 roku dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunkach:architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska,mechanika i budowa maszyn. Opłata za s...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

A

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Główne cele kształcenia to wyposażenie absolwenta w zasób wiedzy podstawowej i kierunkowej, umożliwiający mu elastyczne dostosowanie do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku oraz zatrudnienie w obszarze zintegrowanej Europy. Absolwenci są przygotowani do w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia II stopnia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo-male

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska

Studia I stopnia: Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) Predyspozycje kandydata: - zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich - dobre oceny z przedmiot...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Wydz_nowy_blue

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych, zapobiegania katastrofom obiektów technicznych, usuwania i ogranicz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Wydz_nowy_blue

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do zadań w zakresie analizy ryzyka i monitorowania zagrożeń, oceny prawdopodobnych skutków katastrof naturalnych i awarii obiektów technicznych, zapobiegania katastrofom obiektów technicznych, usuwania i ogranicz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Studia inżynierskie o specjalności Fizyka Technologii Medycznych i Informatycznych, prowadzone w ramach kierunku Fizyka Techniczna, trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwenci otrzymują dyplom inżyniera. Absolwenci tej specjalności będą posiadać szeroką znajo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria bezpieczeństwa w ramach jednej specjalności dotyczącej inżynierii bezpieczeństwa pracy będą posiadać kompleksowe przygotowanie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa wymagane standardami nauczania oraz wiedzę ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Opolska

Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria bezpieczeństwa w ramach jednej specjalności dotyczącej inżynierii bezpieczeństwa pracy będą posiadać kompleksowe przygotowanie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa wymagane standardami nauczania oraz wie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo-male

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska

Studia I stopnia:Czas trwania: 4 lata (8 semestrów) Specjalności: - Ergonomia i bezpieczeństwo pracy - Zarządzanie bezpieczeństwem pracy Predyspozycje kandydata: - zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Top-logo-tom

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
Uniwersytet Łódzki

Absolwent studiów I –go stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywa ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Nabywa umiejętności rozpozn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Nr 10 (Wrocław)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

GABOR sp. Zo.o sp. k
Policealna Szkoła w Bełchatowie (Bełchatów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Samorząd województwa
Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (Łódź)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Samorząd województwa
Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (Łódź)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

INFO-MEDIA SYSTEM TOMASZ PROKOP
STUDIUM INFORMATYCZNE (Sucha Beskidzka)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

AP Edukacja Sp. z o.o.
AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

AP Edukacja Sp. z o.o.
AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Joanna Szczepańska
Policealna Szkoła Samochodowa Niepubliczna dla Dorosłych (Warszawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
Policealna Szkoła dla Dorosłych WZDZ w Opolu (Opole)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych w Białymstoku (Białystok)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Powiat ziemski
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 (Kłodzko)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Nr 3 (Wrocław)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Nr 3 (Wrocław)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych
Policealne Studium Edukacji Technicznej dla Dorosłych (Częstochowa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna nr 7 (Grudziądz)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych (Warszawa)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

AP Edukacja Sp. z o.o
AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Poznaniu (Poznań)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik pojazdów samochodowych

Fundacja Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Samochodow
Samochodowe Studium Zawodowe w Szczecinie (Szczecin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o.
Policealna Szkoła Zawodowa Żak (Toruń)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...