Wyświetlam stronę 5. Znaleziono łącznie 1608 kierunki/ów, oraz 30 szkół policealnych.

A

Studia inżynieria środowiska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Studia I stopnia trwają 4 lata. Studia II stopnia trwają 2 lata dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunku inżynieria środowiska, 2,5 roku dla absolwentów studiów inżynierskich po kierunkach: architektura i urbanistyka, budownictwo,mechanika i budowa maszyn. Opłata za st...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Reklamy Google

A

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - inżynieria architektoniczna ( j.ang)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka

Studia prowadzone w języku angielskim - Architecture engineering Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na makrokierunku Inżynieria Architektoniczna otrzymuje tytuł inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia analityka gospodarcza

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Kierunek ANALITYKA GOSPODARCZA jest odpowiedzią na rozwijające się potrzeby pracodawców, związane ze specyfiką gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności chodzi tu o umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowocze...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo%20ch%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - nanotechnologia

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów inżynierskich posiadają dobra znajomość fizyki, chemii i informatyki oraz nauki o materiałach (inżynierii materiałowej) ze szczególnym uwzględnieniem i nanomateriałów polimerowych, przy czym program ich kształcenia uwzględnia wykorzystanie ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Logg

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku chemia dają możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach przemysłu, w których działają laboratoria chemiczne i komputerowe, instytutach naukowych, laboratoriach medycznych, placówkach kontrolno-pomiarowych oraz w rozlicznych jednostkach pracujących na rzecz ochro...

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia klasyczna

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku FILOLOGIA KLASYCZNA pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie języka łacińskiego i greckiego, a także literatury i kultury starożytnej. Studia klasyczne o profilu nowożytna kultura i sztuka śródziemnomorska ukierunkowane są na kształcenie osób specjalizujący...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
wos historia historia sztuki historia muzyki łacina jezyk obcy Filozofia Greka kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia business management

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim) od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35) Celem studiów na kierunku ...

Top-logo-tom

Studiuj ten kierunek

Studia leśnictwo

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
Uniwersytet Łódzki

Leśnictwo jest dziedziną zajmującą zagospodarowanie, pielęgnowanie, ochronę, użytkowanie oraz odnawianie lasów. Studia te przeznaczone są dla osób interesujących się biologią i geografią. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że: - U przyszłych leśni...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia romańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra. Trwają 4 semestry (2 lata) i prowadzone są w trybie dziennym bezpłatnym oraz zaocznym płatnym (przy czym studia niestacjonarne nie oferują możliwości studio...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna w warunkach zrównoważonego rozwoju

Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Eksoc_logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Ostrołęka)
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Eksoc_logo

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Sieradz)
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku SOCJOLOGIA obejmują swoim programem przedmioty podstawowe, kierunkowe, a także przedmioty, które charakteryzuję profil naukowo-badawczy łódzkiego środowiska socjologicznego. W ramach realizowanego programu student ma również do wyboru dość dużą liczbę godzin...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski wos historia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zamiejscowy w Zabrzu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Kolegium Gospodarki Przestrzennej
Politechnika Łódzka

Gospodarka Przestrzenna prowadzona będzie na 3,5 letnich studiach I stopnia inżynierskich. Kształcenie będzie interdyscyplinarne, bowiem łączyć będzie wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno – gospodarczego oraz wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Zarządzanie łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, społeczną, humanistyczną i prawną. Przygotowuje specjalistów dla potrzeb różnych sektorów gospodarki. Przeznaczone jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych. Zarządzanie u Jańskiego obejmuje aż sześć istotnych dziedzin wspó...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Zarządzanie łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, społeczną, humanistyczną i prawną. Przygotowuje specjalistów dla potrzeb różnych sektorów gospodarki. Przeznaczone jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych. Zarządzanie u Jańskiego obejmuje aż sześć istotnych dziedzin wspó...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik turystyki wiejskiej

Powiat ziemski
Szkoła Policealna (Bielawa)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik turystyki wiejskiej

Kolegium Edukacyjne sp.zo.o.
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (Dęblin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik turystyki wiejskiej

EDUCARE ET SERVIRE
Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy (Dębica)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik turystyki wiejskiej

Maria Hałajko
Niepubliczna Szkoła Policealna z uprawnieniami szkoły publicznej w Rzeszowie (Rzeszów)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik mechanizacji rolnictwa

Powiat ziemski
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Piotrowicach (Katowice)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik mechanizacji rolnictwa

Powiat ziemski
Szkoła Policealna (Bielawa)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik mechanizacji rolnictwa

Powiat ziemski
Zaoczna Szkoła Policealna (Świdwin)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik technologii chemicznej

CEE Sp. z o.o.
Policealne Studium Zawodowe w Puławach (Puławy)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik technologii chemicznej

Kolegium Edukacyjne sp.zo.o.
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (Dęblin)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik technologii żywności

Powiat ziemski
Szkoła Policealna (Bielawa)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: stacjonarna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik technologii żywności

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych (Bytom)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik technologii żywności

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Nr 2 (Wrocław)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik górnictwa otworowego

Miasto na prawach powiatu
Zaoczna Szkoła Policealna (Ponadgimnazjalna) (Zielona Góra)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik górnictwa otworowego

Powiat ziemski
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (Głogów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik górnictwa otworowego

Powiat ziemski
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH (Głogów)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik górnictwa odkrywkowego

Henryk Gębala
Policealna Szkoła dla Dorosłych w Skale (Skała)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik realizacji dźwięku

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Specjalna Nr 19 (Kraków)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik informacji naukowej

O.O.R.Z. Progres" Sp. z o.o."
Policealna Szkoła dla Dorosłych 'Progres' w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik informacji naukowej

Szkoły Atena Sp. z o.o.
Atena Policealna Szkoła Zawodowa w Białymstoku (Białystok)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...